AMERIKAFARTEN

Dette biletet syner tresking av korn og er frå Bottineau før 1917. Det er mogeleg at det var eit slikt bilete som Andreas Hesseberg sende heimatt til foreldra sine, og at veslebroren Daniel fekk sjå, før han bestemte seg for å reise nettopp hit til bror sin i 1912. Kontrastane var i alle fall store samanlikna med Nerigar på Hesseberg.
Dette biletet syner tresking av korn og er frå Bottineau før 1917. Det er mogeleg at det var eit slikt bilete som Andreas Hesseberg sende heimatt til foreldra sine, og at veslebroren Daniel fekk sjå, før han bestemte seg for å reise nettopp hit til bror sin i 1912. Kontrastane var i alle fall store samanlikna med Nerigar på Hesseberg.
Hogst av Redwood-tre på den amerikanske vestkysten var populært attåtarbeid for ungdomane i emblemsbygda kring 1910. Foto: Anders Beer Wilse frå staten Washington i 1900
Hogst av Redwood-tre på den amerikanske vestkysten var populært attåtarbeid for ungdomane i emblemsbygda kring 1910. Foto: Anders Beer Wilse frå staten Washington i 1900

Eit postkort frå Marie Ellingsdotter Emblem til sin kjære ektemann, Ole E. Knutsen Emblem i California. Slik starta interessa mi for historia til dei som reiste til Amerika. 

På undersidene til dette kapittelet om dei amerikafarande frå Emblemsbygda kan du etter kvart lesa om både gamal og nyare historie. Så vidt som eg veit, så har ingen skrive om dette emnet tidlegare. Eg ha forsøkt å samle informasjon og brotstykke av kunnskap og fortellingar. Slikt tek difor tid å fullføre. Samstundes er eg avhengig av bilete, innspel og hjelp for å kunne forbetre eller skrive meir. Ta gjerne kontakt.

I 1910-tellinga fann eg at 7 av emblemsbygdarane arbeidde i trelastindustrien på vestkysten av USA. Det var også mogleg å finne litt informasjon om kvar dei arbeidde. Det synte seg etter kvart at det ikkje var så mange som flytte til Amerika for godt, til trass for at mange reiste over dammen i dette tidsrommet. Eg fekk lyst til å forsøke å samle litt meir kunnskap om kven det var som reiste, og kvar dei kom frå. så langt har eg skrive litt om den første emigranten frå bygda og perioden 1900-1930, men eg håpar på å få på plass meir enn det. God lesnad

Cheryl Rosvold 28.01.2015 23:33

hThank you for your comments and further research. I have a picture of Olivie Marie Ostrem I could send but do not know how to accomplish this.

Svein Ove 29.01.2015 13:43

That would be great. My mail-address is. sveostrem@hotmail.com

Cheryl Rosvold 28.01.2015 04:23

Ingeborg Martinusdatter and Knut Larsen's daughter Kornelia P Ostrem went to Mayville North Dakota to her sister, Olivie in 1905, died in Minnesota, USA in 1985

Svein Ove 28.01.2015 09:33

Thank You for all your information. I will try to find more information about Berthe and Jens for You

Cheryl Rosvold 28.01.2015 04:12

Jens Oluf Hansen (Rosvold) did arrive at Ellis Island New York in 1914, 13 August and his destination was Mayville North Dakota. Whatever happened to him?

svein Ove 28.01.2015 13:56

Jens is also known as Jens Nilsen Rossevold (born 1872) and traveling to N. Dakota in 1892 on prepaid ticket. That means that there can be two Jens Røssevold.

Svein Ove 28.01.2015 13:54

There´s something strange here, because Jens who arrives i 1914 i mentioned as already american citizen, going towards New York and from Ørskog (farmer in US)

Cheryl Rosvold 28.01.2015 04:07

Berthe Johanne Rasmussdatter was the sister of my great grandmother Ingeborg
Martinusdatter. I can't find a record for her in North America. Anybody know??

Svein Ove 28.01.2015 11:05

It looks like she was married in 1878 at Kristiansgarden on the island called Giske nearby Aalesund and died there in 1921, but I need to check more.

Cheryl Rosvold 28.01.2015 03:59

my aunt, Lilly Larsdatter Rosvold - raised by her grandparents in Norway came to Canada, married and had two daughters. She died at 90 in Sask, Can.

Cheryl Rosvold 28.01.2015 03:55

Lars Hanssen Rosvold and Olivie Marie Olsdatter Ostrem were my grandparents. They first lived in Mayville, North Dakota, moving to Saskatchewan Canada in 1917

knut J.Krogstad 29.10.2013 19:03

Hei. Dette var intresant. Jeg sliter litt med avreise i 1914. Min slektning giftet seg i Kr.ania 6.5.14, og med mann dro hun til Hull,det står WilsonSShip.