Dikt til bygda

Karl O Emblem frå steffågarden på Emblem har skrive fleire av tekstane som du finn på denne heimesida. Nedanfor finn du eit dikt om heimbygda som han skreiv i Inaumnesingen, lagsboka til ungdomslaget i Emblemsbygda, då han var bladstyrar. Dette ærefulle vervet gjekk på omgang mellom medlemmane.

Her hev mine fedrar butt
i mange, mange år.
Her livde dei sitt liv so trutt
i trange, trange kår.
Det inga soge skrive er
om deira liv og kav,
ingen bautastein dei fær
på si gløymde grav.

Avgøymd, avgløymd bygda låg
i mellom fjord og fjell.
Herinne våre fedrar såg
so mang ein helgakveld.
Helg og yrkje stille rann
burt med småe steg,
og snart dei øyddest mann for mann
no er det du og eg

Dei denne bygda oss hev gitt
med hus og heim og bø.
Og difor eig vi henne fritt
frå fjell og ned til sjø.

Her hev vi levd vår barndoms tid
og våre ungdoms år, 
og etter kvart som tida skrid
fær vi våre manndoms kår.

Mange ting er annarleis
mot kva det var ein gang
Mange hev fått ein annan sveis
i gjennom tida lang.
Men lell ho er vår Emblemsbygd
vår arv på denne jord.
Og vi fær yrkje her i trygd
i glans frå tid som for.

Og lat vi yrkje meire traust
og hugnad kring oss så.
Til meir du ofrar kjærleik raust
til meir du att kan få.
Og lat vi sidan få den dom
at vi var fagnafolk.
Att vi fyllte godt vårt rom
i denne tidas bolk.

Og lat vi alle saman stå
og hjelpe bygda fram,
då kan vi ut i verda gå
forutan sorg og skam.
Lat kvar ein gjest i denne kveld
få kjenna band som bitt.
Og gjer at landet alltid held
og sterknar heller litt.

Bladstyrar
Karl O. Embl

Kari 12.05.2015 09:30

Et veldig fint dikt :) Og det hjalp meg veldig mye

lillian nedrelid 05.05.2011 11:54

fantastisk side .jeg har noen gamle bilder ,om de kunne være av intresse .

| Svar

Nyeste kommentarer

09.11 | 16:49

Er det noen som har Bygdebok for Emblemsbygda, utgitt i 2019 til salgs ?
Ingen flere på ARK Moa.
97045588

24.10 | 16:33

Hei alle sammen!
Dette var en svært interresant oppdagelse all den tid at min kjære mormor, Ragna Marie Strømmen (f. Akslen) kom fra Aksla i Emblemsbygda.

13.08 | 10:14

Framme f v Johanne Furseth frå Fursetgarden og Tomasine Johnsdtr. Rørstad gift til Plassevågen i Emblemsvågen 1901. Ho kom frå Hjørundfjorden.

23.04 | 08:09

Oj! Det var tett