BNR. 1 EIKENOSA

Vegen til Røssevolldemma og Ungdomslaget Ivar Aasen si hytte ovanfor dyrkamarka slynga seg tidlegare gjennom tunet midt mellom stovene på bruk 1 og bruk 2. Lars Petter Lundanes på bruk 1 bygde sjølv den kvite stova i 1935 medan faren Ole Karl Lundanes tok over huset som tilhøyrde den forrige eigaren Iver "Kjøt-Iver" Karlson Furset. Foto: Svein Ove Østrem
Vegen til Røssevolldemma og Ungdomslaget Ivar Aasen si hytte ovanfor dyrkamarka slynga seg tidlegare gjennom tunet midt mellom stovene på bruk 1 og bruk 2. Lars Petter Lundanes på bruk 1 bygde sjølv den kvite stova i 1935 medan faren Ole Karl Lundanes tok over huset som tilhøyrde den forrige eigaren Iver "Kjøt-Iver" Karlson Furset. Foto: Svein Ove Østrem
Løa på bruk 1. Dette var løa som Iver Karlson Furset bygde. Lars Peter  Lundanes tok over denne då han kjøpte garden saman med faren, Ole Karl Lundanes, og skylddelte bruket i to delar 1929. Lars Peter bygde seg nytt hus. Foto: Svein Ove Østrem
Løa på bruk 1. Dette var løa som Iver Karlson Furset bygde. Lars Peter Lundanes tok over denne då han kjøpte garden saman med faren, Ole Karl Lundanes, og skylddelte bruket i to delar 1929. Lars Peter bygde seg nytt hus. Foto: Svein Ove Østrem
Huset som Lars Peter bygde nytt i 1935. Huset er no delt frå garden Foto: Svein Ove Østrem
Huset som Lars Peter bygde nytt i 1935. Huset er no delt frå garden Foto: Svein Ove Østrem
Detalj frå gamleløa til Iver "Kjøt-Iver" Karlson Furset på Eikenosa. Løa vart del av det som i dag er bruk nummer 1. Foto: Svein Ove Østrem
Detalj frå gamleløa til Iver "Kjøt-Iver" Karlson Furset på Eikenosa. Løa vart del av det som i dag er bruk nummer 1. Foto: Svein Ove Østrem

NÅR EIKENOSSLEKTA KJØPTE EIKENOSA I 1922, VART DEN DELT I TO. DETTE ER DEN VESTELGASTE HALVDELEN

Lars Peter Olsson Lundanes (1893-1978) kom frå garden Lundanes i Sunnylven. Han kjøpte  Eikenosa saman med faren i 1922. Dei delte så garden i bruk 1 og bruk 2. Lars hadde gifta seg med  Inger Martha Olsdotter Ljøen (Ø,1) (1889-1973) i 1921. Dei dreiv sin del til 1955. Han tok over  gamleløa på Eikenosa og bygde seg nytt hus.

a) Kjellfrid Otilde (1923-2002) gifta seg i 1961 med 

organist Per Karsten Olavs. Roald(47), busett  Roald(219).

b) Olav (1924-2007) tok over bruket.

c) Ingrid (1927-2010) gifta seg i 1951 med Knut Ødegård, 

frå Framigard, Eikenosøydegard(3). Dei busette seg i

Trondheim.

d) Odd Ivar (1929-2017) gifta seg i 1955 med Kjellaug 

Andora Østrem. Dei budde tidlegare i Hjellhaugvegen

112, på Aksla. Ho er no busett i eldrebustad på Emblem. 

Kjellaug er dotter  Sevrin Østrem(3), som bygde mellom

anna Hjellhaugvegen 112.

e) Leiv (f.1935) gifta seg i 1957 med Eli Karin Wennersberg, Emblem(7). Dei busette seg i   Eikenosbakkane, Eikenos(11). 

Ho er dotter til Louis  Wennersberg. Leiv er tidlegare 

verksmeister,   og aktiv i det  lokale veteranbilmiljøet saman 

med sønene. Lidvar og Egil

Sonen Olav Lundanes (1924-2007), Eikenos(1), tok over bruket ikring 1955, men fekk først skøytet i  1973, for ein kjøpesum på 25 000,-. Han gifta seg med Norveig Rasmusd. Ner-Ljøen(1) (1927-1998),  frå Sunnylven, og bygde seg nytt hus rett vest for løa.

a) Ingebjørg (f.1953) gifta seg i 1979 med Jan Ove Bakke.

b) Astrid (f.1955) er ugift, busett på Hamar.

c) Lars Roger (f.1959) tok over bruket.

Sonen Lars Roger Lundanes (f.1959) gifta seg 1986 med Marit Sylte (f.1962) frå Skåla. Han tok over  garden 1992. Begge har vore aktive i idretten og har stått på i mange år for orienteringsgruppa til  Emblem Idrettslag. Dei bygde seg nytt hus på bruket. Gamlehuset er no skilt frå, og har fått  bruksnummer 13.

a) Olav (f.1987) er verdsmeister i orientering. Sambuar 

med Ida Bjørgul, busett i  Halden.

b) Ivar (f.1991) er aktiv på høgt nivå i orientering, 

busett i Oslo.

c) Bjørn (f.1993) er aktiv orienteringsløpar, 

busett i Trondheim.

d) Ingrid (f.1997) er orienteringstalent i juniorklassa, 

busett i Trondheim.

e) Kristin (f.2003)