BNR 2 OLEVÅGEN

Brudeparet Karl Johansen Klemetsen og Inga Ekornåsvåg i 1907 hos fotograf Stamsvig Eckroll i Ålesund. Ho kom frå Olevågen og er søster til Edvard, som tok over bruket. Glasplata tilhøyrer Aalesunds Museum og har arkivref.: AM-95003.004896
Brudeparet Karl Johansen Klemetsen og Inga Ekornåsvåg i 1907 hos fotograf Stamsvig Eckroll i Ålesund. Ho kom frå Olevågen og er søster til Edvard, som tok over bruket. Glasplata tilhøyrer Aalesunds Museum og har arkivref.: AM-95003.004896
Laura Severinsdtr. Ekornåsvåg (1889-1963) frå Borgund, og Peter Olaus Karlsen Sperre (1891-1962) frå Ålesund. Ho er søster til Edvard, som tok over bruket i Olevågen. Dei gifte seg i 1910. Det er samme år som dette biletet vart tatt hos fotograf Sigvald Moa. Orginalplata tilhøyrer Aaesunds Museum og har arkiv ref.: FAKf-100530.247162
Laura Severinsdtr. Ekornåsvåg (1889-1963) frå Borgund, og Peter Olaus Karlsen Sperre (1891-1962) frå Ålesund. Ho er søster til Edvard, som tok over bruket i Olevågen. Dei gifte seg i 1910. Det er samme år som dette biletet vart tatt hos fotograf Sigvald Moa. Orginalplata tilhøyrer Aaesunds Museum og har arkiv ref.: FAKf-100530.247162
brudeparet Laura Konstanse Olaviusdtr. Holstad (1891-1988) frå Hareid, og Lars Severinsen Ekornåsvåg (1891-1970) frå Ekornåsvågen. Han var broren til Edvard som tok over bruket. Dei gifta seg 1913 på Hareid, og bygde seg hus på Holstad. Fotografen er Sigvald Moa. Biletet er publisert i Fylkesfotoarkivet med ref.nr. FAKf-100530.229672
brudeparet Laura Konstanse Olaviusdtr. Holstad (1891-1988) frå Hareid, og Lars Severinsen Ekornåsvåg (1891-1970) frå Ekornåsvågen. Han var broren til Edvard som tok over bruket. Dei gifta seg 1913 på Hareid, og bygde seg hus på Holstad. Fotografen er Sigvald Moa. Biletet er publisert i Fylkesfotoarkivet med ref.nr. FAKf-100530.229672

Ein finn 736d Jacob Knudsen Emblemsvåg(7) (1727-1772 ) frå Plassevågen, Emblemsvåg(7), her  1755. Han gifta seg 1753 med Main Hansdotter Valderhaug(strand) (1736-1797). Presten skreiv at  dei hadde liten kunnskap, men heldt borna til bra opplysning. Dei var fattige, men strevsame, og fekk  stadig hjelp frå fattigkassa. Skiftebuet etter Jacob enda på 115 riksdaler i underskot. Han etterlot seg  huspostill, stove med kakkelomn, høyløe, ku og ein færing. Gjelda til handelsmann Høegh i Vegsund  var på 116 riksdaler. Main fortsette å bu på bruket med borna, i ringe kår.

a) Anne Sophia (dp.1754) er nemnd i arveskiftet etter faren 1772.

b) Jon (dp.1756) er nemnd i arveskiftet etter faren 1772.

c) Else (dp.1758) er nemnd i arveskiftet etter faren 1772.

d) Synneve (dp.1761-1816) «Lever av almisse».

e) Hans (dp.1763) er nemnd i arveskiftet etter faren 1772.

f) Helen Maria (1767-1767) døydde 5 dagar gamal.

g) Helena Maria (dp.1768-1770) døydde 1 1/2 år gamal.

h) Jacob (dp.1771-1783) døydde 14 år gamal.

Jens Andersen (ca.1735-1784) gifta seg 1769 med Elen Pedersdotter Tryggestad (ca.1736-1786). Dei  hadde tent hos Niels Terøy, og budde først i Urvik i 1769, før dei flytte til Hareid sogn kring 1770.  Dei budde også på Flisholmen 1774, og kom 1776 til Olevågen, Eikenosvågen(2). Elen gifta seg opp  att med neste brukar.

a) Birte (dp.1769-1769) vart døypt i Urvik. Døydde 

12 veker gamal.

b) Anders (1771-1776) var truleg fødd på Hareid. Ho døydde 

i Eikenosvågen 5 år gammal.

c) Birthe Malene (dp.1774) er Nemnd i arveskiftet 

etter mora 1787.

Enka Elen Pederdotter Tryggestad (ca.1736-1786) gifta seg opp att 1785, med Jetmund Amundsen  Stadsnes (dp.1751-1797). Han vart gift på nytt 1787, med Marthe Helgesdotter Drabløs(3) (dp.1748- 1795) frå Sykkylven. Jetmund dreiv plassen frå 1785 til han døydde. Frå skiftet kan ein sjå at dei  hadde ku og kvige. Der stod ei stove, stabbur, fjøs og løe i Olevågen. Dei hadde også part i ei kvern.  Når gjelda var ferdig betalt, var dødsbuet fallitt.

a) Dotter (1788-1788) dødfødd.

b) Else Maria (dp.1791) er nemnd i arveskifta etter mora og faren. Ikkje registrert 1801.

Enkemann Elling Iverson Kvistad(5) (dp.1739-1798) vart fødd på Kvistad i Hjørundfjorden. Han  gifta seg først i 1768, med enka Gjertrud Rasmusdotter Ville(3) (ca.1728-1788). Dei hadde vore  brukarar på Kvistad(5). Elling hadde budd på Rørvik også, før han kom til Eikenosvågen. Han hadde  gifta seg opp att i 1790 med Inger Thoresdotter (ca.1750-1829). Det er mogeleg at Inger kan vere den  samme som Inger Toresdotter Engeset(209h), frå Norddal. Dei dreiv Olevågen frå 1797 til 1799. Ein  veit ikkje om nokre born frå dette ekteskapet. Elling var bror til mellom anna  Aagathe Hatlehol(2).  Ho døydde kort tid etter at dei kom hit.

Enka Inger Thoresdotter Engeset (ca.1750-1829) gifta seg på nytt 1800, med John Paavelson  Eidem(7) (1767-1826) frå Sykkylven. Han var bror til Eli Jesperine Paulsdotter Eidem(7), som  gifta seg 1815 til Framigar, Eikenosøygard(3). John og Inger dreiv bruket frå 1800 til 1826, men fekk  ingen born. Dei betalte 2 riksdaler og 2 arbeidsdager i årsavgift på plassen.

Erik Martinus Olson Blindheimsnes(3) (dp.1801-1845) tok over bygselskontrakta i Olevågen 1827.  Han vart gift 1825 med Ragnilde Karoline Andersdotter Dragsund (dp.1797), som var døypt i Herøy.  Ragnilde gifta seg opp att 1849 med enkemann  Bernt Andreas Iversen Emblem(9) (1800- 1866). Han hadde gifta seg til Ebbegarden, Emblem(8) i 1827, og hadde vore brukar der før  han flytta til Ålesund med si første kone i 1847. Der hadde han tatt etternamnet «Aalesund» og fått  seg arbeid som bryggesjauar. Ragnilde flytta til Ålesund 1849. Etter 1865-teljinga finn ein ikkje  fleire spor etter dei. Ragnilde er søster til  Jørgine Elisa Andrea Andersdotter Dragsund, som  gifta seg i 1832 med Lars Martinus Emblem frå Sjursgarden, Emblem(11). Jørgine var brukar  på Hatlehol Ytre, Hatlehol(3), like ved Olevågen.

a) (Johanne)  Karoline ( 1826-1847) var ugift. Ho døydde 

21 år gamal.

b) Ole Andreas (1830-1910) tok over bruket.

c) Marte Katrine (f.1837) gifta seg i 1857 med matros 

Peder Anton Pederson Buholmstrand. Faren  var Peder 

Ommedal. Dei er nemnd i Ålesund til 1888.

Sonen Ole Andreas Erikson Eikenosvåg(2) (1830-1910) gifta seg 1848, med (Johanne) Severine Johnsdotter Tryggeset(2) (1815-1908), frå Hjørundfjorden. Dei dreiv Olevågen frå 1849 til 1877. Det er nok etter Ole at bruket vart kalla «Olevågen». I 1900-teljinga finn ein dei busett hos dottera på husmannsplassen i Vegsundvågen. Ho hadde ei søster, 927

Johanne, som rydda Kristiansplassen på Eikenosa. Ho var også brukar på plassen «Tryggeset», Nedregotten(6), ein periode. Ole og Severine hadde ikkje arbeidsplikt, men betalte årsavgift på 2 speciedaler, 1 ort og 12 skilling. Dei gav kår til Ole si mor. I 1868 hadde han 9 mål dyrka jord, 10 mål natureng, avla 6 tønner bygg, 6 tønner havre, 8 tønner poteter, samt 16 skippund med høy. Dei hadde 3 kyr og 6 sauer. Olevågen vart rekna som eit lettdreve bruk. Dei klarte seg også betre enn alle brukarane før dei, som hadde livnært seg mest av fiske. Samtlige kunne takke handelsmannen i Vegsund for at dei hadde makta å dempe den verste svolten, og alle stod i gjeld til han når dei døydde. Skiftebuet synte som regel underskot, eller så vidt balanse, men med Ole Andreas kom ei ny tid til Eikenosvågen. Det kan skuldast litt betre klima, og betre fiske.

a) Elen Marie  Karoline ( f.1849) er ikkje nemnd i 1865-teljinga.

b) (Johanne)  Karoline ( 1851-1932) gifta seg i 1878 med Lars Martinus Edvardson Vegsundvåg(6), brukar  Vegsundvåg(6). 

Ho var enke då ho døydde i Seattle, USA.

c) Edvard Johan  Elias ( f.1854) tok over bruket.

Sonen Edvard Johan Elias Eikenosvåg(2) (f.1854) gifta seg 1877 med Petrine Jacobine  Pedersdotter Røssevoll(5) (f.1859), frå Pe-garden på Røssevollen. Dei dreiv plassen til 1882. 28.  april 1883 avla Petrine eksamen som jordmor ved Bergen Jordmorskule. Dei flytte til Ostnes i Haram  prestegjeld, der ho dreiv jordmorpraksis og han var inderst og fiskar. Kring midten av 1890-åra  stoppar spora etter dei.

Ole Andreas Antoniusen Emblemsvåg(5) (1854-1933) gifta seg 1882, med Caroline Petrine  Knudsdotter Skarbø(1) (f.1859), og fekk bygsel på Olevågen det samme året. Dei dreiv plassen i tre

år, til 1885, før dei flytte til Ålesund. Ole er nemnd der som «vognmand» i Kirkegata 1900, og  utmeld av kirka 1908. Han er nemnd 1910 hos dottera i Ålesund uten Caroline. Ole starta tidleg med  bankfiske på bankskøyter frå Ålesund. Etter kvart vart han også kaptein.

a) Olivie Anna  Karoline ( 1882-1966) gifta seg i 1904 med maskinist Ole Ludvig Ols. Thorholm, busett  Ålesund. Ho vart enke i 1939.

(Peter) Severin Martinus Petterson Hatlen(I,2) (1858-1951) gifta seg 1882, med Lovise Petrine Eline  Larsdotter Vemøy (1856-1959), på Skodje. Dei tok over plassen 1885 og dreiv Olevågen til 1929.  Før dei kom til Eikenosvågen, hadde dei budd i Skuggen ved Nørvasundet, der han dreiv ein liten  skomakarverkstad i nokre år. Severin kjøpte bruket 1887 og vart den første sjølveigaren i Olevågen.  Garden var ein av få gardar i den vestlege delen av bygda som var «velsigna» med eige fossefall. Det  vart utnytta. Frå vågen går eit dalføre mot nordøst over ei relativt stor myr. I vestenden vart det bygd  demning for samling av vatn. Der vart også bygd provisorisk kanal langs «Jeldalsvegen» til  vegskillet mot Torevågen, og ei trerenne på 30-40 meter mot sørvest, som enda i ei stuprenne mot  kvernkallen. Med dette fekk ein eit fall på 5-10 meter sikra med stålspjeld. Ein kunne framleis sjå  restar av kverna, kvernkallen og renna på 1930-talet.

a) Lisa Iverine Anna (1881-1943) gifta seg i 1923 med 

enkemann Karl Johan Martinus Berntsen Hovden(1),

brukar Hundeide(2), Sykkylven.

b) Peder Ingvald (1883-1970) gifta seg i 1913 med Gurine 

Oline Paulsd.Gjerde(3), Vanylven. Han vart  fødd i Skuggen, og budde i Syvde 1913 og i Øvre Strandgate frå  1920 til 1928.

c) Inga Paula (1885-1969) gifta seg i 1907 med Karl Johan Klementsen, Valderøy. Han var stuert  og busett i Giskegata, Ålesund.

d) Marie Berntine (1887-1973) gifta seg i 1911 med Ragnvald Kornelius Eliassen Blindheim(4), busett  Ålesund.

e) Laura Olivia (1889-1963) gifta seg i 1910 med Peter Olaus Carlsen Sperre frå Ålesund, busett der.

f) Lars Alfred (1891-1970) gifta seg i 1913 med Laura 

Konstanse Olaviusd. Holstad(4), Hareid,  brukar Holstad(18) 

på Hareid.

g) Ludvig Thorvald (1894-1942) gifta seg i 1917 med Oline Marie Petersd.Rodt(1), gravlagd i Borgund.

h) Sofie Lovise  Ragna ( 1895-1978) gifta seg i 1918 med  Elias Peder Laurits Olsen Flisnes(3) frå  Skråvika, Flisnes(3).

i) Henrik Sigvald (1898-1965) var tvilling. Han tok over bruket seinare.

j) Anna Thomasine (1898-1986) var tvilling. Ho gifte seg i 1921 med Ole Johan Lauritsen Sunde(6), brukar  Sunde(10).

k) Edvard Gustav (f.1901) tok over bruket.

Sonen Edvard Gustav Ekornåsvåg(2) (f.1901) gifta seg 1921, med Olga Kaspara  Fredriksdotter Emblem(1) (1899-1929), frå Negarden. Dei er nemnd på bruket frå 1922 til 1923. Når  Olga døydde av hjertefeil på sjukehuset i Ålesund 1929, vart Edvard nemnd som arbeider på  notfabrikk, og busett i Spjelkavik. Han hadde då sagt frå seg garden.

a) Solveig Jenny (1921-1935) døydde 14 år gamal, busett i Spjelkavik.

b) Signy Lovise (1923-2015) gifta seg i 1946 med snikkar 

Hans Gudleik Johansen Blindheimsnes(3),  busett på Blindheimsneset.

c) Fredrik Louis (1924-1990) gifta seg i 1963 med Jorunn Bergljot Skrede frå Skredestranda, Rovde.  Han arbeidde då 

som sjåfør. Ho vart sist busett på Blindheim.

Broren Henrik Sigvald Ekornåsvåg(2) (1898-1965) gifta seg 1924, med Jenny Marie Brekke (1898- 1982), frå Ålesund. Han var snikkar, maskinist og fiskar. Henrik tok over bruket 1929. I deira tid vart  bruket lagt ned og delt opp i tomter. Det starta med sal av hyttetomter i 1936, og er i dag byggefelt.  Borna fekk seg hustomter frå garden.

a) Sigfred Louis (1925-2008) gifta seg i 1946 med Agnes 

Solveig Fosse frå Ålesund, busett i  Eikenosvågen. Han var møbelsnikkar.

b) John Magne (1927-2013) gifta seg i 1955 med tekstil-

arbeider Nelly Fylling, busett i Eikenosvågen.  Han var polerar.

c) Marie (f.1929) gifta seg i 1952 med båtkaptein Roald Boge 

frå Fusa, busett i Fyllingsdalen,  Bergen.

d) Håkon Jarle (1931-1994) gifta seg med Anna Stokke, Hatlehol(2), busett i Eikenosvågen.  Han jobba med svogeren 

hos «Fix Konfeksjon» i Ålesund.

e) Leif Olgar (1934-2014) gifta seg i 1956 med syerske Ingrid Johanna Stange. Dei busette seg på Nøtterøy.