LIVSMINNE FRÅ EIKENOSØYGARDEN PÅ LYDBAND

Jensine Flisnes Ødegård sitt bryllupsbilde frå 1908.  Det er delt av Aslaug Reiten.
Jensine Flisnes Ødegård sitt bryllupsbilde frå 1908. Det er delt av Aslaug Reiten.
Lydopptak 1

I dette restaurerte lydbandopptaket frå 1960-åra kan du no høyre Jensine Ødegård (1874-1966) fortelle om den dramatiske hendinga som enda med at foreldra vart bygselsfolk i Rasmusgarden på Flisnes. Det var Rasmus Elias Hanson Kvasnes(1835-1896) og Johanne Knudsdotter Veibust ( 1833-1891). Det er også mogeleg å lese meir om dei i den nye bygdeboka for Emblemsbygda på side 383. Der fin du også meir om etterslekta. Stor takk til Kai Otto Ødegård som her delt dette opptaket med oss.