BNR. 12 FREDVANG

Hans og Ragnhild Flisnes. Første eigara av Norheim. Bildeeigar: Steinar Flisnes.
Hans og Ragnhild Flisnes. Første eigara av Norheim. Bildeeigar: Steinar Flisnes.

 Hans Laurits Hansen Flisnes(2) (1901-1995) hadde vore ei tid i Canada frå 1924. Han kom heim og  gifta seg med Ragnhild Villa (1913-2010) frå Hjørundfjorden i 1932. Dei to var også firmenningar,  med slektsrøtter til Riise i Hjørundfjorden. Denne delen av garden vart kalla «Norheim», og fekk  bruksnummer 12. Garden vart skyldsett til 1,12 skyldmark i 1939. Dei dreiv bruket frå 1939 til 1995.  I deira tid starta tomtesalget, men bruket var framleis samla i eit jordstykke.

 a) Elsa (f.1932) gifta seg i 1954 med Gustav Mjaaland Flisnes(1), busett Flisnes.  Vetrinær og politikar for Venstre i tidlegare Borgund  kommune, no del av Ålesund. Han vart første ordførar i den  nye Ålesund kommune frå 1968.

b) Steinar Ingvald (f.1937) vart neste brukar.

c) Berit (f.1946) gifta seg i 1965 med Steinar Nilsen frå Nørve, busett Flisnes.

Dagens grunneigar er Steinar Ingvald Flisnes (f.1937). Han gifta seg 1960 med Solfrid Marie  Strømme (f.1938) frå Døving(540) i Valldalen. Ho er søster til Magnar Stømme, som vart  brukar i Hansgarden, Flisnes(1). Ein god del av garden, frå Hamnevika mot Flisholmen, er framleis  samla i eit stykke og nytta til landbruksformål. Han tok over bruket 1973 og fekk skøyte for 55 000  kroner. Kjøpet inkluderte gardsreidskap og besetning. Dei bygde seg nytt hus ved tunet.

 a) Hans Willy (f.1961) gifta seg i 1987 med Ragnhild Elisabeth Høegh-Krohn, busett ved tunet.  Ragnhild vaks opp i Løvika, Nedregotten.

b) Møyfrid Kristin (f.1963) gifta seg i 1984 med Øyvind Arnt Bjørge, busett Flisnes.

c) Ørjan (f.1973) gifta seg i 2005 med Monica Lunde Ludviksen, busett i Ramsvika.