Kva skjer akkurat no

I tilsynsprotokollen for Emblem skulekrets fann eg noko interessant. I 1908 vart tillatelse til å halde møter på Emblemskule gjeve til ungdomslaget, "Barnelogen Gjøa" og ein voksenloge som heitte "Heimat".  Eg har aldri før funne nokon opplysning om losjar i bygda vår, med unntak av eit par annonser for utflukt til Emblem og Flisneset på 1930-talet ein gong. Eg har trudd at desse turane har vore kun bylosjar på tur, men det kan faktisk ha vore arrangert av losjene på Emblem også.

Ein annan stad i skuleprotokollen finn eg at det der snakk om Godtemplar-losjene, eller I.O.G.T. Det er dermed sannsynlig at det er fråhaldsaka som har vore så sterk at den har ført til losjedanning også i vår eiga bygd. Eg er no på jakt etter meir informasjon om losjene på Emblem, om nokon veit noko. Namn hadde vore fint, men omfang, varighet og meir overordna informasjon er også kjærkomen. Eg har fått vite at Laura Ulvestad Akslen frå Hølå og truleg også Lisa Karoline Myklebust Akslen på Aksla var med i fråhaldslosje i bygda vår. Inge Emblem fortel at han var med i avhaldslosjen kring den tida han konfirmerte seg, men hugsar ikkje så mykje meir enn dette. Er det nokon som kan bidra til å bekrefte eller avkrefte desse opplysningane? Gartnar Øystein Eriksen, som leigde Mattisgarden på Østrem og bygde gartneriet der saman med kona Klara Eriksen, hadde sterk tilknytning til I.O.G.T. i Ålesund. Kor lenge losjearbeidet varte i bygda vår, er eg usikker på. Det er ein del som tyder på at losjearbeidet kan ha vorte avslutta før 1950, for eg har enno ikkje makta å finne ut noko meir enno.

Svein O. 06.07.2012 16:06

Det har kome for ein dag at det var heile 3 losjar på Emblem kring 1910. Den tredje heitte "Heimatt". Eg har funne at Lærar Lars Flydal var aktiv i losjearbeid.

| Svar

Nyeste kommentarer

09.11 | 16:49

Er det noen som har Bygdebok for Emblemsbygda, utgitt i 2019 til salgs ?
Ingen flere på ARK Moa.
97045588

24.10 | 16:33

Hei alle sammen!
Dette var en svært interresant oppdagelse all den tid at min kjære mormor, Ragna Marie Strømmen (f. Akslen) kom fra Aksla i Emblemsbygda.

13.08 | 10:14

Framme f v Johanne Furseth frå Fursetgarden og Tomasine Johnsdtr. Rørstad gift til Plassevågen i Emblemsvågen 1901. Ho kom frå Hjørundfjorden.

23.04 | 08:09

Oj! Det var tett