BNR. 6 BØEN/ PARATEN

Ansgar Livius Johannesen Indresæter(1) (1918-2004) frå Stordal gifte seg med Tora Petra Petersd. Magerholm (1919-1998), frå Spjelkavika. Ho hadde mor frå Ystebøen og far frå Magerholmvika. Biletet tilhøyrer Olav Østrem
Ansgar Livius Johannesen Indresæter(1) (1918-2004) frå Stordal gifte seg med Tora Petra Petersd. Magerholm (1919-1998), frå Spjelkavika. Ho hadde mor frå Ystebøen og far frå Magerholmvika. Biletet tilhøyrer Olav Østrem
Hovudhuset på Bøen/ Paraten med påbygget mot vest 2007. Foto: Svein Ove Østrem
Hovudhuset på Bøen/ Paraten med påbygget mot vest 2007. Foto: Svein Ove Østrem
Dette er truleg 70-årsdagen til  Klara Magerholm (1896-1974) i Spjelkavika i 1966. Ho vart fødd Emblem på Ystebøen. Ho er flankert av døtrene f.v. Tora som gifte seg Indresæter med Ansgar og flytte til Paraten på Magerholm. På andre sida f.v. sit Aslaug Petrine som gifte seg med Hans Austrem i Larsgarden på Østrem og lengst til høgre ser du Solveig (Tulla) Aase som bosette seg på Åse og gifte seg med Ivar Aase frå Sykkylven. (far til Ivar kom frå Åse). Biletet tilhøyrer Olav Østrem
Dette er truleg 70-årsdagen til Klara Magerholm (1896-1974) i Spjelkavika i 1966. Ho vart fødd Emblem på Ystebøen. Ho er flankert av døtrene f.v. Tora som gifte seg Indresæter med Ansgar og flytte til Paraten på Magerholm. På andre sida f.v. sit Aslaug Petrine som gifte seg med Hans Austrem i Larsgarden på Østrem og lengst til høgre ser du Solveig (Tulla) Aase som bosette seg på Åse og gifte seg med Ivar Aase frå Sykkylven. (far til Ivar kom frå Åse). Biletet tilhøyrer Olav Østrem
Emblems Redningsforening samla i bestestova på Bøen hjå Tora Indresæter etter 70-årsdagen til Tora i 1989. F.v.: Maggy Akslen, Tora Indresæter, Agnes Flø, Solveig Hansen, Solveig Sæter, Ester Nedregotten, og Tora Leira. Biletet er lånt ut av Karin Leira Solvang. Dette var heile foreininga med unntak av Eva Ratvik
Emblems Redningsforening samla i bestestova på Bøen hjå Tora Indresæter etter 70-årsdagen til Tora i 1989. F.v.: Maggy Akslen, Tora Indresæter, Agnes Flø, Solveig Hansen, Solveig Sæter, Ester Nedregotten, og Tora Leira. Biletet er lånt ut av Karin Leira Solvang. Dette var heile foreininga med unntak av Eva Ratvik
Foto: Svein Ove Dale Østrem
Foto: Svein Ove Dale Østrem
Truleg barndomsbilete av Gerd Indresæter. Biletet tilhøyrer Olav Østrem
Truleg barndomsbilete av Gerd Indresæter. Biletet tilhøyrer Olav Østrem
Bøen ca. 1960. Bestemora, Klara Emblem, g. Magerholm i døropninga. Ho hadde laga bunadane som søskenborna f.v.: Liv Østrem g. Brevik og Gerd Indreseter g. Nedregotten prøvde her. Fotograf: Aslaug Østrem
Bøen ca. 1960. Bestemora, Klara Emblem, g. Magerholm i døropninga. Ho hadde laga bunadane som søskenborna f.v.: Liv Østrem g. Brevik og Gerd Indreseter g. Nedregotten prøvde her. Fotograf: Aslaug Østrem
Festeleg lag hos søstera Aslaug i Larsgarden. Bak f.v.: Reidun Magerholm?, Karen Østrem, Tora Indreseter og usikkert namn på ho som sit fremst. Foto: Aslaug Østrem
Festeleg lag hos søstera Aslaug i Larsgarden. Bak f.v.: Reidun Magerholm?, Karen Østrem, Tora Indreseter og usikkert namn på ho som sit fremst. Foto: Aslaug Østrem
Ansgar og Tora i bursdagselskap i Larsgarden på Østrem. Foto: Aslaug Petrine Magerholm g. Østrem, som er søster til Tora.
Ansgar og Tora i bursdagselskap i Larsgarden på Østrem. Foto: Aslaug Petrine Magerholm g. Østrem, som er søster til Tora.
Frå Sunnmørsposten 14. oktober 1992. Tora og Ansgard Indresæter hadde då fått flytta inn i dei nye eldrebustadan på Garsendhaugen.
Frå Sunnmørsposten 14. oktober 1992. Tora og Ansgard Indresæter hadde då fått flytta inn i dei nye eldrebustadan på Garsendhaugen.
Søstrene Magerholm hos fotografen. Frå venstre: Solveig (Tulla), Olga (Mosse), Aslaug Petrine og Tora som var eldst. brødrene Petter og Klaus er ikkje med her.
Søstrene Magerholm hos fotografen. Frå venstre: Solveig (Tulla), Olga (Mosse), Aslaug Petrine og Tora som var eldst. brødrene Petter og Klaus er ikkje med her.
Bøen sett frå gamlekaia på Magerholmen i 2013. Huset var vel tidlegare kvitt for det meste. Foto: Svein Ove Østrem
Bøen sett frå gamlekaia på Magerholmen i 2013. Huset var vel tidlegare kvitt for det meste. Foto: Svein Ove Østrem

Delt frå bnr. 1 Magerholm, også kalla «Bøen» og "Paraten"

Ole Martinus Knutson Magerholm(II) (dp.1804-1880) gifta seg 1829 med Christi  Halvorsdotter Magerholm(1) (1809-1887), frå hovudbruket, i Ørskog kirke. Han oppretta fleire av  husmanns-plassane ved Magerholmvika. Christi fekk mellom anna Magerholmvika frå far sin, så dei  sat rimelig godt i det reint økonomisk. Ytrebøen vart rydda kring 1840. Vi veit ikkje sikkert kva  plassen vart kalla på det tidspunktet, men truleg var det nettopp «Ytrebøen», fordi det var den delen  av slåttemarka på hovedbruket som låg lengst vest. Sjølv kalla han seg «Parat-Ole», og plassen  hadde ei tid namnet «Paraten» etter han. To av sønene vart husmenn på Magerholmneset og  Krissenplassen, medan tre av borna etter kvart vart brukarar i Magerholmvika. Ole og Christi overlot  plassen til den eldste sonen. Du kan også finne Ole som brukar i Magerholmvika, og på  Krissenplassen, i venstemenyen under Magerholm. Ole og Christi fekk heile 14 born:

a) Berthe Johanne (f.1822) gifta seg i 1848 med matros Jørgen Olaus Jons. Valderhaug(29).   Dei budde i Ålesund. Dette var Ole si dotter med (Tørri)  Tyri Olave Jørgensd. Klokkehaug(myra lnr.228). Ho vart døypt i Ørskog prestegjeld.

b) Anna Severine (1829-1898) tok over i Magerholmvika etter kvart.

c) Karen Andrine  Berte  (1831-1906) gifta seg i 1857 med Bastian Martinus Eliass. Myrset(2) frå Sykkylven. Han var busett på bnr. 5 Halvargarden Apalset, Ørskog. Søstera hans, Berte, vart brukar på Krissenplassen på Magerholm. Sjå meir der.

d) Halvor (1833-1867) tok over i Magerholmvika

e) Siri (f.1834) Ein veit ikkje meir om henne.

f) Ole Severin (1835-1912) gifta seg i 1865 med Kristi Andersdotter Vestnes. Dei vart husmenn på Løkketeigen( 1) på Vestnes. Dei fekk ei dotter i 1863 med Andrine  Lassesd. Vestnes. Ole var smed på Vestnes.

g) Siver (1837-1876) gifta seg i 1862 med Anna Johanne, Joakimsdotter Magerholmnes. Dei vart  husmenn på Magerholmsneset. Han døydde som spedalsk.

h) Martinus Severin (1839-1846) døydde 7 1/2 år gamal.

i) Knut Andreas (1841-1886) tok over Magerholmvika som brukar seinare. Sjå meir om han der.

j) Kristen Johan (1843-1932) vart plassemann på «Krissenplassen» på Magerholm. Sjå meir om han der.

 k) Tomasine (f.1845) gifta seg i 1866 med Iver Karolus Torkelson Moldvær. Dei busette seg i  Voldsdalen.

l) Lovise Marie (1848-1850) døydde 2 1/2 år gamal.

m) Martinus Nikolai (1850-1912) tok over dette kårbruket.

n) Peder Laurits (1853-1885) gifta seg i 1879 med Marie Pauline Jonsd. Mosenden frå Vefsen. Ho vart  konfirmert på Lesja. Dei budde i Ålesund. Peder drukna på veg til dampskipet D/S Robert ved Tusvika.

Sonen Martinus Nikolai Olson Magerholm(2) (1850-1912) gifta seg 1879 med (Inger) Marta  Gabrielsdotter Lillestølen (1845-1908). Han tok over plassen i 1878. Når han gjekk bort, kan det  verke som om plassen gjekk attende til hovudbruket igjen. Den låg i alle fall under bruksnummer 1  før 1924. Det er også usikkert om der stod att hus etter dei, men salgskontrakta på hovudbruket, i  1924, kan tolkast slik at der anten stod eit hus og stabbur på Ytrebøen, som plassefolket i  Magerholmdalen skulle få disponere delar av, eller så er det ei forveksling med tunet i Magerholmdalen.  Husmannen Knut Andreas Knutsen Magerholm(dal) (1860-1949) og Petrine Caroline  Andreasdotter Apalset(14) budde som kjent i Magerholmdalen nokre år til. Du kan lese meir om dei  lenger bak i denne boka.

a) Ole Sevrin Gabriel (1884-1890) døydde av difteri 6 år gamal.

Svigersonen Lars Carl Peter Danielsen Honningdal(1) (1856 1929) var son til (Peter) Daniel  Hesseberg(1), og dreiv hovudbruket på Magerholm frå 1877 til 1924. Han gifta seg 1876 med   (Ingeborg) Jensine Clausdotter Magerholm(1) (1851-1935). Ingen av borna tok over garden, så på  sine eldre dagar valde dei difor å selge bnr. 1 på Magerholm, mot å få kår. Salget inkluderte Magerholmdalen. Lars var bror til Petrine Christofa, gift på Skaret, Nedregotten(1). Onkelen til Jensine, Ole Elias Olson Emblem(1), frå Negarden, levde også sine siste år på Magerholm. Lars og Jensine delte frå Ytrebøen, og brukte det som kårbruk resten av livet. I kontrakta fekk dei rett til å bu i delar av sitt gamle hus på hovudbruket og benytte seg av kjøkken, i tillegg til alle etasjar i husets vestre halvdel. Dei fekk rett til å sette opp seterfjøs og sel i Magerholmdalen, men stell av dyra og bruk av driftsbygningar vart ikkje nemnd. Det kan bety at der stod slike att på Ytrebøen etter Martinus. Dagens hovedhus og løe vart sett opp av Lars. Kjøparen, Karl Engeset, fekk forkjøpsrett på Ytrebøen, dersom ingen av borna ynskte å ta over, men småbruket vart verande i familien ei stund til. 1931 selde Jensine nausttomt ved Berntsenhuset, på Gasseneset, til naboen Andreas Hesseberg på Brennhaugen. Han var ivrig kveitefiskar og fekk dermed kortare veg til dei beste fiskeplassane sine.

a) Karl Olavius (1877-1883) drukna 13. mars, 6 år gamal.

b) Karl Olavius (1883-1956) tok over bruket.

c) Kristofa Olave (1885-1909) var ugift. Ho er nemnd som tenar på Tynes(5) i Sykkylven i 1900 hos slekta der. Seinare busette ho seg på Magerholm(1). Kristofa døydde tidleg av tuberkulose.

d) Daniel Kristoffer (1888-1962) var fiskar. Han arbeidde i USA som bror sin, ei tid frå 1911.  Daniel busette seg i Vancouver, Canada, og døydde der.

Sonen Karl Olavius Larsson Magerholm(1) (1883-1956) var ugift. Han var registrert som sjømann i  USA 1911, og trivdes aller best på sjøen. Gardsdrift var han mindre interessert i. Karl tok likevel  over småbruket i 1935. Naboar minnes han som ein lun og triveleg kar, som var godt likt av  arbeidskameratane sine på sjøen, men avisa Sunnmørsposten hadde han lite til overs for. Der finst  mange historier om han. Ein gong han fekk servert torskehovud på ein kafé i Ålesund, sette han opp  ei alvorleg mine og spurte servitøren: «Tror de jeg er en guanomølle!?» I 1944 fekk han pålegg frå  Vegvesenet om å flytte naustet i forbindelse med utviding og forbedring av bilvegen, ved den  vanskelege bakken frå Kristenbrauta. Dette vart ein av dei siste vanskelege kneikane på den eldste  bilvegen frå Blindheim til Magerholm. Etterpå vart det enklare å køyre denne ruta med buss og bil.  Naustet vart sett opp att mot trelastlageret like ved gamletomta. Karl hadde ingen born, så dei siste  leveåra fekk han kår og stell hos dei neste eigarane på Ytrebøen. Karl var då mest sengeliggande, og  hadde sitt eige kammers. I Karl si tid vart det seld hyttetomter vest for bruket, mot Krissenplassen. 

Ansgard Livius Indresæter(1) (1918-2004) var ein dyktig langrennsløpar og skihoppar i ungdomen.  Han kom frå frå Dyrkorn, og gifta seg på Magerholm i 1942 med Thora Petra Magerholm (1919-1998),  frå Spjelkavika. Foreldra til Tora kom frå Emblemsbygda. Faren var Peter frå Magerholmvika,  og mora var Klara Emblem, oppvaksen på Ystebøen, Emblem(5). Tora hadde dermed nær  tilknytning til Magerholm, der ho ofte var på besøk hos besteforeldra sine. Ansgard og Tora kjøpte  Ytrebøen i 1947. Med dei vart bruket oftare kalla «Bøen» på folkemunne. Prisen var 10 000 kroner  og inkluderte gardsreiskap, fiskevegn og færing. I tillegg tok dei seg av Karl dei siste åra han  levde. På 1960-talet vart det seld hyttetomter mot grensa til hovudbruket på Magerholm. I 1970 fekk  bruket rett til å sette opp nytt naust aust for trelastlageret. Dei flytte til dei nye eldrebustadane på  Garsendhaugen, Emblem(2) i 1992, og overlot garden til bornebornet. Han vaks opp i Berntsenhuset,  like nedanfor tunet.

a) Gerd Johanne (1948-1989) gifta seg i 1970 med Einar Nedregotten(5) frå Steffagaren. Dei kjøpte og busette seg i Berntsenhuset ovanfor Gasseneset, Magerholm(4). Huset er no reve og erstatta av oppstillingsplass til dagens fergekai frå 1997. Sjå også eigen underside om Berntsenhuset i undermenyen til  Magerholm mot venstre.

Bornebornet Per Atle Nedregotten (f.1970) er sambuar med Lise Bjølverud (f.1972) frå Lesja.  Han vaks opp i Berntsenhuset, ovanfor Gasseneset, på Magerholm. Dei tok over bruket etter  besteforeldra til Per Atle i 1994. Per Atle og Lise bur framleis på bruket, og er dagens grunneigarar.  

a) Iren f.1994 Saman med Erik Kippernes, busett Ålesund.

b) Einar f.1998 Saman med Ina Marie Gresdal, busett i Ålesund.

Harald Honningdal 21.01.2021 10:19

Hei! Harald Honningdal her! Du har litt feil opplysninger om Honningdalsfolket på Magerholm så vidt jeg kan forstå. Du skriv: d) Daniel Kristoffer (1888-1962)

Svein Ove Østrem 21.01.2021 20:26

Det har du heilt rett i. Kontakt meg gjerne på sveostrem@hotmail.com