P. STENSAGER SITT INTERVJU MED

 KRISTEN MAGERHOLM

Kristen Olsen Magerholm , 60 år gammel, født her: Hans far åtte Nygjerdet og Magerholmvika. Hans eldste bror tok bruget efter faren. Han var spedalsk og levet bare nogen år efter, og så blev der solgt. Også denne plassen han nu bor på, tilhørte hans far,men var ved auksjon blit solgt til Lars Straumgjerde i Sykkylven, som eier den nu,tillikemed Magerholmviken.

Halvard Abelset var Kristens morfar. Han var den rikeste mand på Sunnmøre på sin tid, kjøpte 18 gårder på en gang: Vik i Sykkylven, 4 bruk, 2 på Hjortdal, 2 i Rellingen, Eikenos og Eikenosvågen eller Våganes 3-4 bruk, og åtte før Abelset og Magerholm og en stor gård i Sogn, Mork. Farfar til Kristen, Ole Knudsen var født på Magerholm. Morbror til Kristen tok selv hovedbruket igjen. Men nu er det i Klaus Magerholms besiddelse. Det er et av de største bruk i Borgund (kommuna red.anm.), før10 kjør, hest og 20 smaler. Kristens søster var mor til Oscar Larsens far, Knut Larsen,som er født i Magerholmviken. Kristen sitter nu som bygselmand på en plass under den gård hans far har eiet, og venter på husmandsloven som skulde gi ham ret til å ta plassen igjen til eie.

Her er adskillig skog. Den har været av svære dimensjoner, og så tæt at man ikke kunde se solen gjennem den, siger han. Men her har været hugget meget. For ca. 60 år siden,da hans far brændte kulmiler, begyndte det å brende i skogen. Det var 8 dager efter at han hadde slukket milen og reist hjem igjen. Det brændte i 3 døgn, og slukkedes først da det kom flodbyger med regn. Det brændte efter hele lien like op på røra her op forhusene. Nu er skogen vokset til igjen og står stor og frodig. De nærmeste år efter branden vokset der op en ustyrtelig masse bringebær op efter lien. De kunde plukke mangfoldige liter på en kort stund, men bringebærene blev borte igjen efterat skogen vokset til. Plassen her ligger pent og lunt og fredelig avsondret fra den øvrige bebyggelse. Det var Kristens far som først la ind plassen her, men et par år var akselanders (Anders Akslen) her. Om denne er det meget at fortælle.

Magerholm-Jens var på Magerholm før Abelset. Han var også sogning. Han og farfar til Kristen (Knut Knutsen fra Søre-Kallvatn i Volda) hadde hver sin del av Magerholm. Denne

gård var på 7 mellag, Vika var et mellag. Det var en plassing nede ved stranden nærmere Hesseberg. Joakim het han. Kristen husker ham godt, en pussig gamling, nordfjording.Han hadde været med i krigen og fortalte muntert mange historier derfra. Bror til Kristen ægtet datter til Joakim og var siste mand på plassen, som nu i flere år har været nedlagt og inddrat i hovedbruket. På plassen i lien vestenfor husene til Lars Danielsen bodde Kristens far til sin død i 1880. En bor til Kristen, Martinus, bodde der sist. Han var yngre end Kristen og ca, 70 år da han døde. Den ældste av brødrene var nu Kristen. En anden, Ole bodde på Vestnes var smed og døde 1918, 84 år gammel. En anden bror, Peder, kom bort på sjøen 14. august 1885. En anden, Knut, kom bort 8. aug.1887, da Kristen og guldsmed Stamnes i Ålesund samt et par andre skulde ro bort til D/S "Robert". Foruten Knut omkom en mand til, men Stamnes og Kristen og en tredie mand blev reddet av dampskibet i sidste øieblikk og måtte følge med til byen. 

(Den siste datoen stemmer ikkJe heilt. Det var søndag, I følge ei notis i Romsdals Amtstidende datert tirsdag 7. september 1886, og ein kan tolke det slik at det var søndagen i forvegen at ulukka hende:  "Ulykke på Søen. En Baad med 5 Mennesker kantrede Søndag Eftermiddag paa Storfjorden mellem Magerholm og Tusvigen. En gift Mand fra Magerholm og en Smedlærling fra Aalesund druknede. De tre andre bleve bjergede af "Robert", den ene i en meget forkommen Tilstand, skriver "Thr. Adr."  Kirkeboka for Borgund er datoen 29. august notert på Knut. Der står det at han drukna på Storfjorden og at liket ikkje vart attfunne. Denne datoen er også ein søndag, så eg vil tru at dette er det rette. Romsdals Amtstidende hadde nok skreve av ei notis frå Trondheims Adresseavis frå veka i førevegen, dermed vart det feil. Kristen hadde altså rett i at det var i august.)

Kristen lå i garnison i Trondheim et år i 23 års alderen. Sammen med Anders Akslen og Magerholm-Klaus drev han i 20 år kalkbrænding i Magerholmviken. De leiet av Dåe og betalte kr.200 året. Han sluttet med dette for 20 a 25 år siden. Anders drev siden i Blindheimsnes. Kristen var den første som satte op kalkovn på Larsnes. Siden satte hanop et par ovner i Ørsta.

I ovnen brændte de 100 tønner i gangen. Det tok ca. 1 uke å få kalken ferdig. De gik frempå følgende måte: Først la de et par lag med svære kubber. Derefter en favn bjørkeved, hvorpå igjen kul, så sten, så en kuld å, så igjen sten og slik forattes til ovnen var fuld. Kalken tok de så ut i bunden av ovnen

Kristen har været svært meget med på skjerp. bl.a efter jern i fjeldet ved Magerholm nede ved sjøen. Han og smed Knudsen søkte etter sølv i Hessebergneset. De fandt ikke noget men derimot nogen kilo krystal. Det lå i 4-kantede perler på et par tommer i kvadrat. Jernmalme skjøt de ut i Eitråsen i 3-4 måneder, Det var 4 mand fra et Ålesunds­konsortium. Senere lå han i Ørskogfeldet hvor han også fandt jern.

I en haug straks ved veien her på plassen findes marmor. Han var budt kr.5000 for berget av en Kristiania mand, og kontrakt blev oprettet, men Kristen kunde ikke selge uten at han fik kjøpt plassen, da det jo er bygslet grund, og plassen kunde han ikke få kjøpe.

Klaus Magerholm var bror av Lars Emlems far.

Kristen var i konfirmasjonsalderen med på et bjørnejag. De var på sæteren og så efter bjørnen. Hele stranden blev varslet for å sende folk fra begge sider av fjeldet, og bortenfor Brusdalsvandet og gjordt jag like til Dragsundet. Man så ikke bjørnen igjen,men folk ved dragsundet hadde set 2 bjørner svømme over sundet. Dette var sidste gangder blev gjordt bjørnejag, mener han. Hans far fortalte at bjørnen hadde tat 2 kviger fra ham i fjøset på Magerholm, Gaupe vet han av meget senere. (hans hustru, Marte, som er fra Sykkylven, fortæller at hos dem som hadde farsgården før hendes foreldre, blev deren morgenen fundet 9 kjør ihjelslåt av bjørnen i fjøset om natten).

Kristen Olsen Magerholm 60 år. (Brukar ein bygdeboka som kjelde så vil dette ha vore i 1903, men i teksten vert dødsdatoen for Kristens bror (1918) nemnd, så dette stemmer ikke heilt og det er vanskeleg å vite om bygdeboka stemmer eller ei. Kristen budde på Joplassen, også kalla "Krissenplassen" i det  nord-vestre hjørnet av Magerholm (Raud tekst er tilført av Svein Ove Østrem.)

Folketellingen fra 1865 nemner tre slike "plassemenn-hushold" som var for små til å brødfø ein familie. Fiske, handtverk og arbeid på kalkverket har nok vore viktig attåtnæring. Ein veit ikkje med sikkerheit kvar desse tre plassene har lagt pga. ein del flytting av husa frå den første plassen vart rydda i 1840. Krissenplassen låg ved gamleveien og grensa mot Brennhaugen i vest.