Frå Uksane mot Magerholmneset 1979. ORginalbildet tilhøyrer Aalesunds Museum.  Opphaveleg publisert via www.digitaltmuseum.no
Frå Uksane mot Magerholmneset 1979. ORginalbildet tilhøyrer Aalesunds Museum. Opphaveleg publisert via www.digitaltmuseum.no