UKSANE SOM GA NAMNET TIL YKSENØYA?

Frå Uksane mot Magerholmneset 1979. ORginalbildet tilhøyrer Aalesunds Museum.  Opphaveleg publisert via www.digitaltmuseum.no
Frå Uksane mot Magerholmneset 1979. ORginalbildet tilhøyrer Aalesunds Museum. Opphaveleg publisert via www.digitaltmuseum.no