INTERVJU MED LARS K. EMBLEMSVÅG PÅ 1920-TALET

P. Stensagers intervju med Lars Knudsen Emblemsvåg en gang på 1920-talet

Lars knudsen Emlemsvåg, en mand i 50 årene. Hans far, Knut Ingebrigtsen hadde bruket før ham og er født her. Hans far igjen var fra Auregaren oppe på Emblem, der hvor Ole Lars ennu bor. Her hos Lars findes en oval kiste (bombe) laget på vanlig vis med tøndestav med låk -et bredt bord ca.22 tommer bredt.Den skal efter fortællingen være fundet i en røis på Ystebøen. Hans bestefar arvet den. Hans forgjenger, antagelig faren, skulde ha fundet den med penger eller sølvsaker i. Der hadde før været fattigdom, men efterat de hadde fundet bomben, blev det pludselig velstand i garen, og dette skulde da skyldes fundet av kisten. og den skat den indeholdt, Lars far var sikker på beretningens sandhet og holdt trofast på kisten.En utskåret spiss-slæde herfra er gåt til Bergensmuseum.

Om gravrøiser m.v. på eiendommen er meddelt særskilt til herr Bøe. Oprindelig var det et bruk i Vågen, fortalte hans far, Ola. Han hadde to sønner og delte bruket mellem dem og flyttet selv til den gamle plassen og tok kårstykket. I marken fra Austrem hit ned i Vågenkan endnu sees far efter slæderedskap for tømmerkjøringen i gamle dager. Faret munderut i en våg de kaller Kriken, hvor det er tørt når det er fjøre. Når der er flod, flyter man frem der med en lastet trerøring.

(Lars Knudsen Emblemsvåg er mest sannsynlig identisk med Lars Knutsen i "knutggaren"br.nr 1 i Emblemsvågen. Stemmer opplysningene i Borgundboka, så levde han fra 1872­. I teksten til Stensager er han i 50 årene og da er intervjuet tatt like før han døde i 1923. Rød tekst er tilført av Svein Ove Østrem)

Du har fremdeles ikke lagt til bildet i fotoalbumet.