"AUSESKJER-LUDVIK"

Så vidt som eg kjenner til så finst det ikkje noko bilete av plassemannen Ludvik Ingebrigtsen (f.1844) frå Skodje, men det er mogeleg at dette er dottera til Ludvig. Han fekk rydda seg en husmannsplass i Emblemsvågen og vart i 1900-tellingen omtala som dampskipsekspeditør i Emblemsvågen. Dette var før kaia kom i 1906 i "Jektevika". Husmannsplassen heitte opphaveleg Reiten, men fekk etter kvart namnet Ludvikplassen, og det er etter han at vegen Ludvikdalen i dagens byggefelt har fått namnet sitt. Lovise var i så fall 17 år då dette biletet blei tatt.
Så vidt som eg kjenner til så finst det ikkje noko bilete av plassemannen Ludvik Ingebrigtsen (f.1844) frå Skodje, men det er mogeleg at dette er dottera til Ludvig. Han fekk rydda seg en husmannsplass i Emblemsvågen og vart i 1900-tellingen omtala som dampskipsekspeditør i Emblemsvågen. Dette var før kaia kom i 1906 i "Jektevika". Husmannsplassen heitte opphaveleg Reiten, men fekk etter kvart namnet Ludvikplassen, og det er etter han at vegen Ludvikdalen i dagens byggefelt har fått namnet sitt. Lovise var i så fall 17 år då dette biletet blei tatt.

P. Stensagers intervju med Ludvik Ingebrigtsen Emblemsvåg gang på 1920-talet

Ludvig Ingebrigtsen Emblemsvåg 80 år. (i 1925 ) "Han har hørt et sagn (søndmørsbeskrivelse) om at på Austrem skal stå en guldstav derhvor solen skinner først om morgenen og sist om kvelden. Dette passer til der hvor husene til Knut Østrem står. Det må være en soleklar dag midt på sommerern. Under utskiftingen av utmarken på Emblem, Eikornås og Honningdal m.v. for en 30 år siden

hadde det blit hævdet med Ludvig som vitne, at Flisholmen skulde ha hat en sæterstøl i Austremsmarken, og at Flisholmen også skulde tat ved iland. I Olsviken, nu Havnevik,hadde de hat naustet, hvor de hadde veden. Således blev Flisholmen tilkjent Olsviken,men nu er den frabyttet Flisholmen."

Jenny Emblemsvåg 19.09.2017 07:48

Finnes det noe informasjon om senere generasjoner i Emblemsvåg slekta? Er veldig nyskjerrig på om min familie dukker opp:))