AMERIKABREV

Fredrik Emblem
Fredrik Emblem

                                                                                           Emblem 23/3 -36

Kjære Jörgen og Carmen!

Ja nu endelig fik jeg brev fra dere og det skal du ha tak for. Vi ser at dere er friske der borte og det er glædeligt at høre. Vi tvilte paa om alt var vel, da vi ikke kunne faa høre en gnyst fra nogen av dere i Santa Fe.

Ser at du har bygget fiskerhytte ogsaa, ja bare det blir plenti fisk saa gaar det nok. Jeg skulde ha været der med dere for at hjelpe dere til med alt sammen baade bygge og inrede hytten din, saa skulde den nok blive hol reit. Vi er alle friske som er hjemme, nu netop er vi bare jeg og mor som er hjemme da de andre er i midle tid borte. Frikken er i fiske men det gaar daarlig da torskefisket er totalt mislykke for i aar. Jeg har brukt smaagarna her for landa og har fisket nogenlunde bra saa vi har kokefisk længe. Carmen skulde ha været her og lært sig til at fiske torsk og bruke smaagarn og ete fisk da kan du tro hun har flira godt, sikke paa at hun har ligt sig, men koldt har det vært. Fritjof er med "Vesleper" paa ishave (Kvitsjøen) men isforholda er daarlige og dertil lite sæl og de har været indefrösne noksaa længe saa de ingeting har faat jort. Vi fik radiomelding nylig da har di faat 2000 dur, men det er ikke meget paa en saa stor skute. Olav Harald og Lorentz er ogsaa reist paa ishave, men de er gaat på vesterisen for en 14 dager siden. Anna as Lorentz er hjemme hos os og bor der vor du var naar du var hjemme, hun er et serdeles snildt menneske og nu skal hun snart ha lite skjønner du. Jeg maa takke for pengene som du sendte mig, de kommer velved da jeg ikke har tjent 2 öre siden jeg kom hjem og leve skal vi men verst er det nu naar jeg skal betale renter i banken og det er kr. 100,00 i rente for kvart halve aar. du har vel ikke snakket med Nilsen om det som jeg skrev og ikke vilde at Inga skulde faa vite det nemlig om han kunde hjelpe mig med en 20-30 dale eller son, han har penger nok, det er ikke saa, naar de bare vilde. Ser at du var byd 3500 dale for huse der nede men jeg tror det skulde vere bra betaling husk paa at det gaar noget kvart aar til at holde hus ved like med reperation kvart aar, ogso skal og brandasaranse, saa det blir ikke so lite paa nogle aar. Men du vet det best sjøl. Du maa hilse Ole Erdal med frue Ole B. Opel og alle som du vet jeg kjenner der borte, og saa din kompaniong. Bare beklageligt at jeg ikke kan skrive engelsk, vis jeg det kunde, saa har jeg skrevet til ham. Du maa gaa til Albert og inga og hilse dem fra os og hilse smaadekelen fra gran og grin og han maa komme og slaast med Nilseman. Sig til dem at vi lænter efter at faa se dem ijen og de maa komme hjem til sommere. Frikken har tat sig tjeneste in paa Heseberg men desverre liten løn kr 25,00 pr maane.

Olger har stuertplas ombord i D/S "Staursund" og har været der siden jul, men nu er de gaat til Island paa torske fiske han har Kr 45,00 for m. Sina er ikke riktig bra, hun maa vistnok paa sjukhuse for at ta oeration, vistnok underlivs sjukdom samt nyresjukdom. Hører at Olav har vært sjuk, det er i bra hils ham fra os og be ham ta den örnen sin og flyge hjem, saa skal jeg være med ham tilbake til Santa Fe.

Er konen og barna kommen tilbake?

si det til ham, at han maa absolut sende os fotografie sit da alle vore vil svært jerne se ham samt flye. Og du ogsaa Jørgen, kan du ikke fotografere Huse bilene og heile karvaa saa vi hjemme kan faa se vor jeg har opholdt mig der borte, de driver ....med meg at .. .... ... .... ... ..... mig naar jeg ikke

kan faa saa godt som et fotografi fra husa deres og de vil ikke tro nogen at husa der er bygd av jord med bare flate tak. Bare send foto, saa kan de faa se vor vakre de er. Jeg kommer antakelig til at skrive til Alber + Inga, men jeg tenkte at de kunde skrive til os först da jeg har skrevet för men ikke faat et ord fra dem og det synes jeg er noksaa rart mellom barn og foreldre, jeg faar ikke höre vorledes Rose + Mali har det, de er vel gode at melke og saa den separatoren har hun lært at bruke den, han gir vel bare smör. Si det til Inga at vi har stor lyst at höre om de er noge i at de vil komme hjem til sommeren. Du kan tro det vart moro naar de saag at du har sent 5 dolle til at kjøpe mig tobak. Ja seie mor, jeg ogsaa vil venne mig paa tobak saa faa jeg ogsaa 5 dollar fra ham Jörgen. Ja alt maa være lit moro til. Breve dit fik jeg den 19/3 og var skreve den 26/2 du skal ha mange tak for du skrive e og anden gang, bare ver trottig og skrive du glæmmer ikke saa fort norsk. Ja nu vet ja nu vet jeg ikke mer at skrive om denne gang. Her er nu fint ver men ikke ganske lens for sne endnu. I dag har vi söndag 22/3 og i morgen skal jeg sette smaagarn efter torsken.

Vi har megen fisk nu (torsk).

du maa være trotig og skrive Jörgen Der maa være hjertelig hilset fra os alle

Far og Mor.

Naar du har ledige stunder, saa lær Carmen at skrive norsk saa blir hun flittigere og skrive en alle dere andre.

D. S.