ANE ELLINGSDOTTER EMBLEM

Anne Ellingsdatter Emlem , i "Steffågaren", 83 år, født her. Hendes Knut A. Olsen var fra Godøya, 87 år gammel. Farbror hendes eiet gården her før Steffen Steffensen Vegsund-Blindheim. Hendes far døde da hun var 8 år gammel. Han var i 40-års alderen og hadde hat gården bare en 10-års tid. Før hendes far var det bestefaren fra Gjørvad i Geiranger.Husene står på den oprindelige tomt. En røkstue med 2 vinduer med 4 svære ruter i blyramme står her endnu. Den er antagelig bygget av hendes bestefar. Sjurhusene stod ovenfor desse. Ut og neden her var der et tun. I bytet med naboen Elias stod Negarstunet (Lars farsgård). Kårfolket i Sjurgården husker hun. Det var to ældgamle folk, Nils og Ane,som bodde i den gamle kårstuen. Bekken som de tar sit dikkevand fra, kommer frem i et opkomme og har ypperligt vand. De hadde fra gammelt hørt at det siklet inde i fjeldet,men de turde ikke slå hul på. En gammel kone hadde sagt at gjorde det, så skede noget galt. Det var vitnok Anes bestfar som slog hul på fjeldet og fikk vandet til å løpe.

Der er ældgamle akrer ind og ovenfor husene i en bakkehelling, udmerket kornjord.Almindelig fik de her 20 tønder korn. Jorden er nu delt med en part indenfor eleven og en part udenfor. Fra utflytningen fra gamletunet mindes hun, at bestefar til Elias flyttet indenfor elven for 72 år siden, men han brukte begge bruk. Sønnen Johan hadde også begge bruk, men siden Elias overtok, drives altså brukene av 2 mænd. I gamletunet var nu bare Sjursgarden igjen.

Den ældste mand på Røssevold, det inderste bruk, het Tidemand. Efter ham sønnen Hans. Den som nu har gården hete også Hans, er fra Alnes.Konen hans er datter av gamle-Hans. De to plassene under Røssevold er ryddet i Anes tid. Steffen, bestefar til Ane, var det som blev uttat av Kolvik fengselet under "opprøret". I 1825 var det git fæstebrev på en plass under bruket indenfor elven. Det var bygslet herindtil sønnen Ole kjøpte, da han overtok for 25-30 år siden.

Gråbein mindes hun fra hun var barn. Bl.a. blev en kvige bidt av bjørnen på sæteren (den gamle Emlemsetra red.anm.), så den siden blev hes hver gang den skulle raute. Det var forresten siste gang hun hørte om gråbein her i garen.

( Anne Ellingsdatter er den samme som vi kjenner igjen som Anne Karoline Emblem (1840-­1925) intervjuet er fra 1923. Rød tekst er tilført av Svein Ove Østrem)

Du har fremdeles ikke lagt til bildet i fotoalbumet.