BNR. 9 AUREGARDEN

Auregarden i våre dagar. Foto: Svein Ove Østrem
Auregarden i våre dagar. Foto: Svein Ove Østrem
 av Karl Nedregotten og Oline f. Emblem frå Auregarden. Foreldra til Oline er Ole Larsen Emblem (1858-1952) og Martha Helene Eliasdotter f. Giskeøygard (1864-1948). 
Foreldra til Karl omkransar brudgomme på venstre side og er Iver Olsen Nedregotten (1866-1925) og stemor Anne Karoline Rasmusdotter Østremsreit (1871-1950) Den biologiske mor til Karl heitte Karoline Knutsdotter Emblemsvåg og døde i 1900, 34 år gamal. Karl og Martha vart foreldre til Karsten og Oskar
av Karl Nedregotten og Oline f. Emblem frå Auregarden. Foreldra til Oline er Ole Larsen Emblem (1858-1952) og Martha Helene Eliasdotter f. Giskeøygard (1864-1948). Foreldra til Karl omkransar brudgomme på venstre side og er Iver Olsen Nedregotten (1866-1925) og stemor Anne Karoline Rasmusdotter Østremsreit (1871-1950) Den biologiske mor til Karl heitte Karoline Knutsdotter Emblemsvåg og døde i 1900, 34 år gamal. Karl og Martha vart foreldre til Karsten og Oskar
Læraren, ungkaren og den andre organisten i Borgundkyrkja Knut Emblem. Biletet tilhøyrer Roar Emblem.
Læraren, ungkaren og den andre organisten i Borgundkyrkja Knut Emblem. Biletet tilhøyrer Roar Emblem.
Borna til Ole Larsen Emlem (1858-1952) og Marthe Helene Eliasdotter Giskeøygard (1864-1948).  Framme frå venstre: Petra Emblem (ugift), Lars Emblem (1897-1952), Thea g. Emblem ( -1979). Bak frå venstre: Oline g. Nedregotten, Laura g. Akslen, Oskar Emil Olsen Emblem.
Borna til Ole Larsen Emlem (1858-1952) og Marthe Helene Eliasdotter Giskeøygard (1864-1948). Framme frå venstre: Petra Emblem (ugift), Lars Emblem (1897-1952), Thea g. Emblem ( -1979). Bak frå venstre: Oline g. Nedregotten, Laura g. Akslen, Oskar Emil Olsen Emblem.
Ole Larsen Emblem og Martha Helene Eliasdotter f. Giskeøygard på sine eldre dager. Biletet er utlånt av Roar Emblem
Ole Larsen Emblem og Martha Helene Eliasdotter f. Giskeøygard på sine eldre dager. Biletet er utlånt av Roar Emblem
 Lars Kornelius Olsen Emblem(9) (1897-1952) og (Aure-Lina) Karoline Olea Larsd. Emblemsvåg(1) (1904-2000). Dei dreiv Auregarden frå 1936 til Lars døydde. Biletet tilhøyrer Roar Emblem
Lars Kornelius Olsen Emblem(9) (1897-1952) og (Aure-Lina) Karoline Olea Larsd. Emblemsvåg(1) (1904-2000). Dei dreiv Auregarden frå 1936 til Lars døydde. Biletet tilhøyrer Roar Emblem
Lars Kornelius Emblem (1897-1952) med hesten i Auregardstunet. Han var far til Leon Emblem. Biletet er utlånt av Leon som også var fotograf.
Lars Kornelius Emblem (1897-1952) med hesten i Auregardstunet. Han var far til Leon Emblem. Biletet er utlånt av Leon som også var fotograf.
M132B var eigd av Leon Emblem og Inge Emblem. Den vart bygd i 1952 og overtok motoren frå gamlebåten. Her ligg den i Emblemsvågen. Fotografen er Leon Emblem
M132B var eigd av Leon Emblem og Inge Emblem. Den vart bygd i 1952 og overtok motoren frå gamlebåten. Her ligg den i Emblemsvågen. Fotografen er Leon Emblem
Dette er også M132B frå 1952. Båten vart bygd på Fiskerstranda og motoren vart flytta over frå den gamle båten og tilpassa i Vegsundet. I bakgrunnen kan du også sjå Røssevoll-båten. Foto: Leon Emblem
Dette er også M132B frå 1952. Båten vart bygd på Fiskerstranda og motoren vart flytta over frå den gamle båten og tilpassa i Vegsundet. I bakgrunnen kan du også sjå Røssevoll-båten. Foto: Leon Emblem
Samme kjennemerke men ikkje samme båt. Dette er Aurebåten som vart bytta ut i 1952. Motoren i nybåten vart henta frå denne. Du kan også lese litt om denne båten i intervjuet med Inge Emblem. Foto: Leon Emblem
Samme kjennemerke men ikkje samme båt. Dette er Aurebåten som vart bytta ut i 1952. Motoren i nybåten vart henta frå denne. Du kan også lese litt om denne båten i intervjuet med Inge Emblem. Foto: Leon Emblem
Et bilde fra Auregarden. Søskena Ola Emblem, Leif Emblem, Leon Emblem og søstra Magnhild (seinare g.Møgster) Bilete og informasjon kjem frå Roar Emblem
Et bilde fra Auregarden. Søskena Ola Emblem, Leif Emblem, Leon Emblem og søstra Magnhild (seinare g.Møgster) Bilete og informasjon kjem frå Roar Emblem

 Rasmus Olson var brukar frå 1603 til 1620. Han vart dømd 1610 til å betale 7 riksdalar, for knivstikk  i skuldra på Endre Akslen i Høla, Akslen(4). Rasmus hadde ei flaumsag, som han skatta for 10  til 15 bord i årleg avgift. Han var også innrullert soldat under Kalmarkrigen.

1620 var det ein Lauris som tok over. Han bygsla bruket fem år, til 1625. Meir veit ein ikkje om han.

Erik Ingvaldson Er den tredje brukaren, som kan knyttas til garden i nyare tid. Han dreiv i åtte år til  1633.

Knud Pederson (f.ca.1595) er den første som ein veit omtrent fødselsår på. Han sat lenge som brukar  på garden, frå 1633 til 1680. I 1658 hadde han hest, ukse, 6 kyr og 6 geiter.

Ole Ingebrigtson (ca.1646-1720) dreiv garden frå om lag 1680 til 1705. Det må ha skjedd noko  spesielt i 1720, for han vart gravlagd samstundes med kårfolket Ingvald og Malene i  Sjursgarden, og Marte Arnesdotter Emblem. Det er enno ikkje heilt sikkert kva gard Marte, på 52 år,  kom frå, og vi veit ikkje sikkert kven Ole var gift med. Kanskje var det Marte.

a) Knut Ols (f.1677) var innrullert i marinen 1701.

b) Ingebrigt (ca.1678-1755) tok over bruket.

c) Jens (f.1682) var innrullert i marinen 1704-1709.

d) Ole (f.1688) var tenar i Steffågarden 1701. 

Innrullert for bonden Jon i  Emblemsvågen 1704, og 

i marinen 1719.

Sonen Ingebrigt Olson Emblem(9) (ca.1678-1755) var først tenar på Giske, og så innrullert matros i  marinen 1701. Han gifta seg 1710 med pige Anne Erichsdotter d.y. Hesseberg(2) (d.1713), frå  bruket Oppigar, Hesseberg(2). Ho vert her kalla «den yngre», slik at ho ikkje skal forvekslast med  søstera, som gifta seg med Aslach Aslachson Røssevold(5). I arveskiftet er det nemnd 3 kyr,

kvige, ukse, 7 geiter og 6 sauer. Ho hadde ein god del klede. Det var blå stakk, raud kledestakk, svart  stakk, svart kledetrøye, snøreliv med raude ermar, svart vadmelstakk, svart vadmeltrøye, grønt  forkle, kvitt linlerretforkle, eit par hoser og eit par sko. Klesoversikta gjev eit interessant bilde av kva  slags klede som vart nytta på dei større gardane på den tida. Ingebrigt gifta seg om att etter 1713 med  ei ny Anne Erichsdotter (ca.1686-1749). Kvar ho kom frå er usikkert.

a) Anne (dp.1712-1787) tok over bruket.

b) Ole (dp.1725-1785) gifta seg i 1756 med 

Malene Gregoriusd. Røssevoll(1), som var

enke i Sjursgarden, Emblem(11).

Dottera Anne Ingebrigtsdotter Emblem(9) (dp.1712-1787) forlova seg 1736 med ungkaren Jens  Sivertsen (ca.1717-1786). Ved forlovelsen er Anne nemnd som «besovet», og begge kalla «Emelem»  til etternamn. Det er godt mogeleg at det er Jens Sivertson Rødsethatlen (dp.1717), frå  Framigar, Eikenos-øydegard(3), ho gifta seg med. Dei tok over først halve garden, og så resten i 1750.  Det var etter att Ingebrigt vart enkemann for andre gang. Dei dreiv Auregarden til 1766. Jens nytta  samme løysing og delte garden med eldstesonen heilt til 1788. Då tok bornebornet over heile  Auregarden.

 a) Ingebrigt (dp.1736-1791) tok over bruket.

b) Peder (dp.1739-1817) gifta seg først i 1776 

med Eli Olsd. Gjævenes(2). Ho døydde i barsel. 

Han gifta seg på nytt i  1794 med Elisabeth Olsd. 

Straume(4) (1758-1832), brukar  «Nesbø», under 

garden Gjevenes.

c) Jon (dp.1741-1803) gifta seg i 1770 med Brite 

Jonsd. Aarsnes, Hjørundfjord, brukar  Solevågseidet(IIa). 

Søster til Brite, Janeche, vart gift med  Lars Peders. 

Emblem(1) i Negarden. Jon er nemnd som

enkemann og tenar i Vegsundet 1801.

d) Sivert (1744-1780) forlova med Ragnille Davidsd. 

Stadsnes, brukar Remvik.  Sivert døydde i Remvika, 

kun 36 år gamal.

e) Anne (dp.1747-1768).

Sonen Ingebrigt Jensson Emblem(9) (dp.1736-1791) gifta seg 1766, med Birte Olsdotter Øye(1)  (dp.1745-1803), frå Skodje. Dei tok over halve bruket i 1766, og dreiv fram til 1788. Ingebrigt tok  aldri over bygsel på den andre halvparten frå faren. Bruket vart samla igjen først i 1788.

 a) Anne Karen (dp.1767-1790) var ugift.

b) Iver-Andreas (1771-1825) tok over bruket.

c) Lisbet (dp.1773) gifta seg i 1799 med Knut 

Knudts. Grimstad(1), brukar Ratvik 1799- 1802, 

halve Olsvik(1) 1802-1804, og til slutt Nordigaard,

i Ålesund. Han døydde der.

d) Ane (dp.1778) var kanskje tenar, Ytre Hatlen 1801, 

og tenar Auregarden,  Emblem(9) i 1803.

Sonen Iver-Andreas Ingebrigtson Emblem(9) (1771-1825) tok over heile bruket 1788, og dreiv fram t il 1807. Han gifta seg i 1793 med pige Eli Olsdotter Fauske (f.ca.1755). Det skal ha vore Iver, som  fann eit skrin med sølv i ei røys på Ystebøen. I følge ei muntleg overlevering, tok han skrinet med til  Bergen, utan att det vart så mykje finnerlønn. Oldebornet, 713 Lars Knudson Emblemsvåg(1),  fortalde at det var ei oval trekiste, også kalla «bombe med tønneband», om lag 22 tommar brei, med  anten pengar eller sølvsaker i. Det hadde vore armod på garden tidlegare, men så vart der ei brå  endring til det betre. Faren til Lars var sikker i si sak, og tok vare på kista, på gardsbruket sitt i

Emblemsvågen.

a) Carolus (dp.1794-1794) døydde halvt år gamal.

b) Ingebrigt Carolus (dp.1796-1866) gifta seg i 1834 

med Karen Knutsd. Emblemsvåg(1), brukar i knut-

garden, Emblemsvåg(1).

c) Bernt Andreas (dp.1800-1866) gifta seg først i 

1827 med enka i Ebbegarden,  Ivarina Pedersd. 

Lille  Nørve(4), brukar Ebbegarden, Emblem(8). 

Han gifte seg på ny i 1849 med enka  Ragnhild 

Caroline Andersd. Dragsund, frå Herøy. Ho  var 

tidlegare gift i Olevågen, Eikenosvåg(2). Han flytta 

som  enkemann til Ålesund kring 1865, og døydde der.

Ole Eliasen Årset (ca.1772-1850) vart fødd i Ulstein prestegjeld. Han gifta seg 1808 med Marte  Olsdotter Holen(3?) (ca.1778-1847), opphaveleg fødd Vågnes. Dei dreiv bruket frå 1807 til 1839.

a) Henning  Christopher ( dp.1811-1813) døydde 

2 år og 6 veker gamal.

b) (Henninge)  Thomasine Christine ( 1815-   1900) 

tok over bruket.

Svigersonen Lars Martinus Knutson Giskeøygard(3) (1814-1863) gifta seg 1839, med (Henninge)  Thomasine Christine Olsdotter Emblem(9) (1815-1900). Han var kausjonist for  Johan  Gunderson Vik i Høla, Akslen(4). Johan klarte ikkje å betale for seg, så då vart Lars eigar i Høla  også. Han fekk skøyte på garden der 1848. 1856 kjøpte Lars Auregarden frå Knut Knutsen  Giskeødegard, og vart første sjølveigaren på bruket. I 1863 hadde Auregarden like stor avling og  buskap som Ystebøen, Emblem(5).

a) Olave Marie (1840-1892) gifta seg i 1863 med 

Sevrin Edvard Ols. Kolvik(3), brukar Kolvik(3)

Ålesund. 1900 var sonen, Knud Leonhard, pleieson 

på  kårbruket Myrane, Emblem(13).

b) Karen Helene (1842-1927) tok over bruket.

c) Knut Olaus (1845-1845) døydde 4 veker gamal. 

Heimedøypt.

d) Knut Olaus (1846-1909) var ugift lærar på Åse, 

og den andre organisten i Borgund kyrkje.  Han 

flytta etterkvart heim til Emblem og eigde Skorene der.

e) Charlotte Marie  Severine ( f.1850) gifta seg i 1882 

med Iver Elias Voldsdal(1), brukar Voldsdal(1).

f) (Lisa) Lovise  Thomassine. ( 1854-1936) gifta seg i 

1879 med   Knut Laurits Hans. Akslen(1), brukar Øvste-

Aksla, Akslen(1). Ho fekk 1876 dottera Laura Charlotte

Petrine med dreng Johan Bærent Nils. Giske(7)). Laura 

gifta seg i 1907  med Hagbart Olaf Kristoffersen. Dei 

vart foreldre til Thomas  Kristofersen, som vart bestyrar 

på Akslabuda seinare. Han var  også bussjåfør for 

Emblemsruta,

g) Ole Martinus  Nikolai ( 1858-1952) tok over bruket 

seinare.

Dottera Karen Helene Larsdotter Emblem(9) (1842-1927) gifta seg 1869, med Tomas Karolus  Clausson Magerholm(1) (1846-1907). Dei dreiv Auregarden til 1892, og fekk delt frå Myrane,  Emblem(13), som kårbruk. Sjå meir om brukar lenger bak i denne boka.  Dei fekk ingen born.

Broren Ole Martinus Nikolai Larsson Emblem(9) (1858-1952) tok over garden i 1892. Han gifta seg  1886 med Martha Eline Eliasdotter Giskeøygard(2) (1863-1948). Dei dreiv bruket til 1936. Ole  kjøpte også Negarden i 1928, frå banken, på vegne av si eldste dotter, Thea, og svigersonen  Martinus.

a) Thea Hansine  Karoline ( 1886-1979) gifta seg 

i 1917 med   Martinus Jakobus Knuds. Emblem(6+7).

Dei tok over Negarden, Emblem(1) i 1928.

b) Petrine Karoline (1887-1972) var ugift, busett 

i Ålesund. Ho budde på Skorene med Oline, når  ho 

tidvis vitja heimbygda. Kalla seg Petra i alle år. Ho er

gravlagd saman med foreldra.

c) Oline Birgitte (1890-1976) gifta seg i 1920 med 

Karl Oluf Ingvald Ivers. Nedregotten(2). Dei b usette 

seg på plassebruket Skorene, Emblem(10), under

farsgarden Auregarden, Emblem(9). 

d) Laura (1894-1927) gifta seg i 1918 med Lars 

Thomas Hanss. Akslen(2), busett som  brukar på 

Myrane, Emblem(13), som var kårbruket til

Auregarden. Han gifta seg opp att, kjøpte «Gjerdet», Østremsreiten( 3), og vart brukar der. Sjå meir om 

dei i tekstane  om Myrane, Emblem(13) og Gjerdet, Østremsreiten(3).

e) Lars Kornelius (1897-1952) tok over bruket.

f) Oskar Emil (1902-1995) gifta seg i 1931 med 

Lovise Karoline Jakobsd. Akslen, frå  Stigeplassen, Østremsreiten(2). Han var disponent for «Emblems-

bygda  Billag», og seinare brukar på både Skorne,

Emblem(10), og på Myrane, Emblem(13), begge 

bruka vart  skilde ut frå Auregarden.

Sonen Lars Kornelius Olson Emblem(9) (1897-1952) gifta seg med Karoline «Aure-Lina»  Olea Larsdotter Emblemsvåg(1) (1904-2000), og tok over bruket 1936. Han dreiv garden heilt til han  døydde, som følge av ei ulukke i 1952. Lina sat i uskifta bu til 1963. Ho overlot bruket til sonen.

a) Ola Martin (f.1929) gifta seg i 1962 med 

Inger Johanne Stamnes frå Strinda. Dei bygde 

eige hus  ved bruket. Han var lensmann i Borgund 

og Sula.

b) Leif Karsten (f.1930) gifta seg i 1953 med Hjørdis 

Johanne Grytten. dei bygde hus på bruket.

c) Leon Aksel (f.1932) tok over bruket .

d) Magnhild (1936-2012) gifta seg i 1958 med 

Knut Johan Møgster. Dei bygde hus på bruket. 

Han var  havneinspektør i Ålesund.

e) Astrid Marie (f.1938) gifta seg i 1961 med 

Magne Berge, Eidsdal, busett i Sykkylven. Ho fekk

også eiga tomt frå farsgarden, slik som søskena sine.

Sonen Leon Aksel Emblem(9) (f.1932) tok over bruket 1963, og gifta seg 1959 med Kari Kvamme  (1931-2010), frå Kvamsøya, Sande. Han arbeidde som lastebilsjåfør i Borgund kommune, attåt  gardsdrifta, som så manga andre av gardbrukarane i bygda. Han utmerka seg i barne- og ungdomsarbeidet,  med ansvar for mellom anna søndagskulen på Emblem, saman med Karl Flydal, etter eit år  på bibelskule. Leon starta også opp tilbodet for dei eldre borna med «Gutelaget Morgonrauden».  Han har vore med i Emblem Kristlege Mannskor frå starten og er kjend som ein dyktig løfsebakar.

a) Lars Kjetil (f.1960) tok over bruket.

b) Per Kåre (f.1962) gifta seg i 2000 med 

Silveria (Lonie) Alqueza Secares, busett i

Grindvika på Skodje.

c) Dagfinn Asbjørn (f.1967) gifta seg i 1998 med 

Jorunn Helen Emdal frå Stranda, busett på Emblem.

Sonen Lars Kjetil Emblem(9) (f.1960) er gift med Elisabet Rasmussen, (f.1963) frå Volda. Dei tok  over Auregarden i 1997, ved sidan av arbeidet for «Norsk Luthersk Misjonsamband». Han er  forkynnar, og ho har mellom anna vore barne- og ungdomsarbeidar i NLM. Elisabeth er no  kontorarbeidar.

a) Daniel Bemar (f.1998) går på bibelskule i Tromsø.

b) Andreas Joshua (f.1999) er busett Emblem.