NYARE NEGARDSLEKT

Lorentz Emblem på selfangst på Grønland. ÅÅrstalet er ukjend. Biletet er utlånt av Eli-Anne Skaug
Lorentz Emblem på selfangst på Grønland. ÅÅrstalet er ukjend. Biletet er utlånt av Eli-Anne Skaug
Dette er begravelsen til Anton Lorentz Emblem og kirka er Harøy kirke. Anton var eldste son til Fredrik og Lovise Emblem i Negarden, han døde 24.5-1939 41 år. Opplysningane kjem frå Kjartan Emblem og biletet er utlånt av Eli-Anne Skaug.
Dette er begravelsen til Anton Lorentz Emblem og kirka er Harøy kirke. Anton var eldste son til Fredrik og Lovise Emblem i Negarden, han døde 24.5-1939 41 år. Opplysningane kjem frå Kjartan Emblem og biletet er utlånt av Eli-Anne Skaug.
Fritdjof Emblem med Runar Andersen på fanget ca 1984 Biletet er utlånt av Eli-Anne Skaug
Fritdjof Emblem med Runar Andersen på fanget ca 1984 Biletet er utlånt av Eli-Anne Skaug
Loretnz Emblem m barnebarn Ole Per Eiken. Ca 1972. Biletet er utlånt av Eli-Anne Skaug
Loretnz Emblem m barnebarn Ole Per Eiken. Ca 1972. Biletet er utlånt av Eli-Anne Skaug
Lorentz Emblem med bornebornet Eli-Anne Skaug på fanget i 1971. Biletet er utlånt av Eli-Anne Skaug.
Lorentz Emblem med bornebornet Eli-Anne Skaug på fanget i 1971. Biletet er utlånt av Eli-Anne Skaug.

Negardslekta er ei av dei største slektene når ein tenkjer på barnetalet i ein einskild generasjon. Det er dermed på sin plass å samle nyare bilete av denne slekta i dette albumet. Skal ein kome i hamn med eit slikt prosjekt så er det behov for at flest mulige med anar frå Negarden vil delta å dele eit bilete eller to. DEt er fint om desse er digitale og kan sendast som vedlegg i ein e-post til: sveostrem@hotmail.com .

Har du ei og anna småhistorie eller faktaopplysningar så vert desse også tatt imot med stor takk.

Unni nærø Orten 06.12.2012 05:03

Dette er min bestefar Anton Lorents Emblem sin begravelse.Harøy Kirke.