EMBLEM SKOLEKORPS - DEI FEM FØRSTE ÅRA

Emblem skolekorps 17. mai 1982. Korpset vart stifta 30.11.1981, berre eit halvt år før. Den fyrste gongen dei deltok i toget så var det kun marsjering. Uniformsjakker og hattar var enno ikkje på plass. foto: Marit Dale Østrem
Emblem skolekorps 17. mai 1982. Korpset vart stifta 30.11.1981, berre eit halvt år før. Den fyrste gongen dei deltok i toget så var det kun marsjering. Uniformsjakker og hattar var enno ikkje på plass. foto: Marit Dale Østrem
Emblem skulekorps ca. 1982, med sin første dirrigent, Marion Fylling. Her er skulekorpset i startfasen, før dei fekk heil uniform med jakke. Det ser ut til å vere frå scena i gymsalen på Emblem skule. På den tida vart den nemleg nytta til musikkbarnehage, leia av Synnøve Molnes frå Ålesund kulturskule. Bildet er lånt ut av Roe Mathias Holen.
Emblem skulekorps ca. 1982, med sin første dirrigent, Marion Fylling. Her er skulekorpset i startfasen, før dei fekk heil uniform med jakke. Det ser ut til å vere frå scena i gymsalen på Emblem skule. På den tida vart den nemleg nytta til musikkbarnehage, leia av Synnøve Molnes frå Ålesund kulturskule. Bildet er lånt ut av Roe Mathias Holen.
Emblem skulekorps ca. 1982. Her er skulekorpset i startfasen, før dei fekk heil uniform med jakke. Det ser ut til å vere frå scena i gymsalen på Emblem skule. På den tida vart den nemleg nytta til musikkbarnehage, leia av Synnøve Molnes frå Ålesund kulturskule. Bildet er lånt ut av Roe Mathias Holen.
Emblem skulekorps ca. 1982. Her er skulekorpset i startfasen, før dei fekk heil uniform med jakke. Det ser ut til å vere frå scena i gymsalen på Emblem skule. På den tida vart den nemleg nytta til musikkbarnehage, leia av Synnøve Molnes frå Ålesund kulturskule. Bildet er lånt ut av Roe Mathias Holen.
Emblem Skulekorps ein gong mellom 1983 og 1985. Marion Fylling var korpset sin fyrste dirrigent og overlot taktstokken til Harald Førde hausten 1985.foto: Marit Dale Østrem
Emblem Skulekorps ein gong mellom 1983 og 1985. Marion Fylling var korpset sin fyrste dirrigent og overlot taktstokken til Harald Førde hausten 1985.foto: Marit Dale Østrem
Emblem Skulekorps ein gong mellom 1983 og 1985. Marion Fylling var korpset sin fyrste dirrigent og overlot taktstokken til Harald Førde hausten 1985.foto: Marit Dale Østrem
Emblem Skulekorps ein gong mellom 1983 og 1985. Marion Fylling var korpset sin fyrste dirrigent og overlot taktstokken til Harald Førde hausten 1985.foto: Marit Dale Østrem
Biletet er teke seinast 1985 og tidlegast i 1983. Dirigent Marion Fylling i bunad føre korpset.
Biletet er teke seinast 1985 og tidlegast i 1983. Dirigent Marion Fylling i bunad føre korpset.
Utsnitt av Skolekorpset, der dei kjem marsjerande inn på skuleplassen. Biletet er frå kring midten av 1980-talet ein gong. Foto: Aslaug Østrem
Utsnitt av Skolekorpset, der dei kjem marsjerande inn på skuleplassen. Biletet er frå kring midten av 1980-talet ein gong. Foto: Aslaug Østrem
Skulekorpset spelar etter att 17.maitoget er tilbake på Emblem skule. Eg er usikker på årstalet, men det er mogleg at det er 1984 eller kanskje 1985? Foto: Aslaug Østrem
Skulekorpset spelar etter att 17.maitoget er tilbake på Emblem skule. Eg er usikker på årstalet, men det er mogleg at det er 1984 eller kanskje 1985? Foto: Aslaug Østrem
Emblem skulekorps sitt aspirantkorps med sin fyrste konsert. Eg trur at året er 1986. foto: Marit Dale Østrem
Emblem skulekorps sitt aspirantkorps med sin fyrste konsert. Eg trur at året er 1986. foto: Marit Dale Østrem
Emblem Skolekorps sitt aspirantkorps under leiing av ingrid Aasen. Vi spela på sankthansfeiringa på Emblemsanden, der Skolekorpset var arrangør. året er truleg 1986. foto: Marit Dale Østrem
Emblem Skolekorps sitt aspirantkorps under leiing av ingrid Aasen. Vi spela på sankthansfeiringa på Emblemsanden, der Skolekorpset var arrangør. året er truleg 1986. foto: Marit Dale Østrem
Framsida på korpset sitt jubileumshefte 1987. Den vart teikna av korpsmedlem Berit Helen Brevik.
Framsida på korpset sitt jubileumshefte 1987. Den vart teikna av korpsmedlem Berit Helen Brevik.
Emblem Skolekorps fotografert ved 5-års jubileet i 1987
Emblem Skolekorps fotografert ved 5-års jubileet i 1987
Arne Valaker ledar an idet Emblem Skolekorps marsjerar gjennom Emblemsbygda ein 17. mai på andre halvdel av 1980-talet. Eg trur at det er Aslaug Østrem som er fotografen
Arne Valaker ledar an idet Emblem Skolekorps marsjerar gjennom Emblemsbygda ein 17. mai på andre halvdel av 1980-talet. Eg trur at det er Aslaug Østrem som er fotografen
Emblem Skolekorps 1999. Biletet er henta frå eit TV-opptak. Foto: Svein Ove Østrem
Emblem Skolekorps 1999. Biletet er henta frå eit TV-opptak. Foto: Svein Ove Østrem
Dette er eit bilete frå korpsstevnet som Emblem Skulekorps arrangerte 12. mai 1987. I tillegg til konserten, som du ser eit bilete frå her, så vart dei ulike korpsa bussa kringom i bygda for så å marsjere tilbake til skulen og spele eit fellesnummer på fotballbana. Emblem Skolekorps skulle starte halvegs oppe i Grønnevollen, og eg trur nok at det er første og siste gang eit korps har masjert nedover der. Grusveien bar fortsatt preg av teleløysinga tidligare på våren, med djupe langsgåande groper i veien. Det var ingen enkel manøver for den som skulle marsjere, spele, sjå rett fram på notene og samtidig holde seg på beina nedover....
Dette er eit bilete frå korpsstevnet som Emblem Skulekorps arrangerte 12. mai 1987. I tillegg til konserten, som du ser eit bilete frå her, så vart dei ulike korpsa bussa kringom i bygda for så å marsjere tilbake til skulen og spele eit fellesnummer på fotballbana. Emblem Skolekorps skulle starte halvegs oppe i Grønnevollen, og eg trur nok at det er første og siste gang eit korps har masjert nedover der. Grusveien bar fortsatt preg av teleløysinga tidligare på våren, med djupe langsgåande groper i veien. Det var ingen enkel manøver for den som skulle marsjere, spele, sjå rett fram på notene og samtidig holde seg på beina nedover....

Opprakten til at Emblem Skolekorps ble stiftet 30.11. 1981 var et brev fra Gjallarhorn 1.4.1981 til samarbeidsutvalget ved Emblem Skole, der en bad om å få undersøkt muligheten for oppstart av skolekorps på Emblem. Samarbeidsutvalget tok konsekvensen av dette, og innkallte til et almannamøte på Emblem Skole 3.6. 1981. For å belyse hva et skolekorps krevde av arbeid og kostnader, var det til dette møtet invitert et panel fra Åse Skolekorps, samt Harald Førde som konsulent på den musikalske siden.  Interessen fra publikum var stor, og det ble besluttet å velge et interimstyre til å arbeide videre med planene. Til interimstyret ble følgende valgt:

Rolf Stafseth

Roe M. Holen

Liv Brevik

Per Øfsdal

Svein Haugmo

Aud Thorvik

Intressen blant elevene i aldersgruppen 10-15 år var stor nok til å sette igang et notekurs, som hadde et deltagerantall på 28.

Den 30.11.1981 ble så Emblem skolekorps stiftet, og følgende styre ble valgt:

Åshild Nøstdal - formann

Liv Brevik - nestformann

Per Øfsdal - kasserer

Aud Thorvik - sekretær

Rolf Stafseth - styremedlem

Følgende korpskomité ble valgt.

Rolf Stafseth - formann

Roe M. Holen - sekretær

Svein Haugmo

Annlaug Teigene

Inger Tafjord

styret og korpskomitéen satte nå igang driften av skolekorpset. finansiering ble ordenet, og nye instrumenter ble innkjøpt. Instrument ble utlevert til musikantene den 12. 3.1982, og den første øvingen ble holdt 16.3.1982 med Marion Fylling som dirigent.

Sin første offisielle opptreden hadde korpset 13.11.1982 på 50 års jubileumsfest til Emblem Idrettslag. korpset stillte her i sine første "uniformer" som bestod av grå bukse, hvit skjorte, rød vest og rødt slips.

Korpset har i løpet av de 5 første år deltatt på stevner/festivaler i Fosnavåg, Ålesund, Volda og Gjøvik. Korpset har hatt øvingshelger på følgende steder: Bjorli, Valldal, Haramsøy og Selje i tillegg til Emblem Skole. Korpset har ellers deltatt i bygdas musikkliv i tillegg til sommersamlinger, kirke- og vårkonserter.

De første år har korpset totalt hatt 64 musikanter. I jubileumsesongen har korpset 44 musikanter og 7 aspiranter.

Komplette uniformer, fane med motiv tegnet av Annlaug Teigene, og alt nødvendig utstyr er innkjøpt i løpet av de 5 første år. Til tross for store investeringer er øonomien i korpset bra.

Marion Fylling var dirigent frem til sommeren 1985, da Harald Førde overtok. Harald Førde og Ingrid Aasen har forøvrig vært med fra starten av som instruktører og "konsulenter".

I de 5 år som har gått har korpset hatt følgende ledelse:

1981/1982 ( nevnt tidligere i teksten)

1982/1983:

Styre i foreldreforening:

Åshild Nøstdal - formann

Liv Brevik - nestformann

Aud Thorvik - sekretær

Per Øfsdal - kasserer

Roe M. Holen - styremedlem

Korpskomité:

Rolf Stafseth - formann

Annlaug Teigene - nestformann

Roe M. Holen - sekretær

Svein Haugmo - matrialforvalter

Inger Tafjord -  notearkivar

1983/1984:

Styre i foreldreforening:

Harald Søvik - formann

Turid Dalen - nestformann

Berit Svendslid - sekretær

Per Øfsdal - kasserer

Gerd Nedregotten - styremedlem

Korpskomité:

Roe M. Holen - formann

Sigbjørn Sæter - nestformann

Åshild Longva - sekretær

Kjell Emblem - matrialforvalter

Jostein Navelsaker - notearkivar

1984/1985:

Styre i foreldreforening:

Harald Søvik - formann

Turid Dalen - nestformann

Berit Svendslid - sekretær

Ole Jan skorgevik - kasserer

Reidun Sandvik- styremedlem

Korpskomité:

Roe M. Holen - formann

Sigbjørn Sæter - nestformann

Randi Nordseth - sekretær

Kjell Emblem - matrialforvalter

Jostein Navelsaker - notearkivar

1985/1986: Korpsledelse etter lovendring av 7.11.1985:

Gunnar Longva - leder

Roe M. Holen - nestleder

Randi Nordseth - sekretær

Roar Tørlen kasserer

Torhild Søvik - styremedlem

Ingrid Dalen - styremedlem

1986/1987: Korpsledelse:

Gunnar Longva - leder

Liv Brevik - nestleder

Randi Nordseth - sekretær

Roar Tørlen kasserer

Torhild Søvik - styremedlem

Ingrid Dalen - styremedlem

Resten av teksten er meir kortfatta og henta frå Jubileumsheftet til korpset ved 10 års jubileumet 7.-8. mars 1992

I 1988-89 gjennomgikk korpset et generasjonskifte. mange sluttet, bl.a av de som hadde vært med fra starten. Mens antall musikanter ved 5-års jubiléet var 44, var antallet ved begynnelsen av arbeidsåret 1989-90 redusert til 23. Styret satset i denne situasjonen sterkt på rekrutering, og i perioden 1989-91 eer det tatt opp tilsammen 30 aspiranter.

Ved 10-års jubiléet har korpset 40 musikanter og 6 aspiranter. Med en forholdsvis lav gjennomsnittsalder bør korpset nå ha en stamme av musikanter som en kan bygge på i årene fremover.

Inkl. nåværende musikanter og aspiranter har tilsammen 103 ungdommer vært medlemmer i løpet av 10 år.

Korpsets økonomi må kunne karakteriseres som god. Foreldre/foresatte har arbeidet systematisk om målrettet med aktiviteter som har bidratt til å legge forholdene til rette for en positiv utvikling av korpset.

12.05.87 arrangerte korpset med vellykket resultat Sommersamling for skolekorps i Ålesund og Sula og 28.05.89 Kretsstevne. I tillegg har korpset stått som arrangør av Kirkekonsert og Vårkonsert i tillegg til årlige St. Hansfeiringer på Emblems-sanden og Julemesse på emblem skole.

Tradisjonen med øvingshelger vår og høst har forsatt. Delvis har dette skjedd i samarbeid med andre korps, bl.a. Harøy 1989 og langevåg 1990. og delvis i egen regi. Korpset har 2 ganger med vellykket resultat arrangert øvingshelger med Trevor Ford som gjesteinstruktør.

I juni 1987 deltok korpset på Skjærgårdsfestivalen, Tjøme. I forlengelsen av denne ble det arrangert en tur til Randers. 2 år senere, i 1989, deltok vi på Gøteborg music Festival; en stor opplevelse for de fleste. Også i 1991 ble det arrangert en lengre tur - via Røros til Hassela i Sverige med retur over Østersund og Trondheim.

Turene har bidratt til å sveise korpset sammen på en meget positiv måte.

Vi vil få lov til å takke alle som gjennom disse 10 år har bidratt til å gjøre Emblem Skolekorps til et aktivt og godt ungdomstilbud i bygda vår, og håper at korpset vil fortsette sin positive utvikling i de kommende år.