ORIENTERING

Avisutklipp frå KM i orientering på Emblemsfjellet i 1975. Her vann Marit Sørland, Sonja Lundanes og Arild Østrem gull i kvar sine klassar. Orginal-utklippet tilhøyrer Sonja Lundanes
Avisutklipp frå KM i orientering på Emblemsfjellet i 1975. Her vann Marit Sørland, Sonja Lundanes og Arild Østrem gull i kvar sine klassar. Orginal-utklippet tilhøyrer Sonja Lundanes
Orienteringsporten byrja å få fotfeste på sunnmøre kring 1975. Her var det fleire som utmerka seg. Odd Lundanes, Sonja Lunandes og Svein Sørland var mellom disse. Orginal-utklippet tilhøyrer Sonja Lundanes
Orienteringsporten byrja å få fotfeste på sunnmøre kring 1975. Her var det fleire som utmerka seg. Odd Lundanes, Sonja Lunandes og Svein Sørland var mellom disse. Orginal-utklippet tilhøyrer Sonja Lundanes
Kretsmeistrar i stafett senior 1981. F.v.: Steinar Stokkestad, Lars Roger Lundanes og Svein Sørland
Kretsmeistrar i stafett senior 1981. F.v.: Steinar Stokkestad, Lars Roger Lundanes og Svein Sørland
Karsten Sørland kjem i mål på Sørlandsgaloppen 1979
Karsten Sørland kjem i mål på Sørlandsgaloppen 1979
På heimtur frå KM på Halsa i 1979. Svein og Marit Sørland hadde ein ekstra grunn til å juble.
På heimtur frå KM på Halsa i 1979. Svein og Marit Sørland hadde ein ekstra grunn til å juble.

Det er ingen tvil om at Orientering og Emblemsbygda henger saman. I fleire år har me kunna glede oss over løparar frå vår eiga bygd som gjer det særs godt i denne sporten. Me har jamvel løparar i nasjonal og internasjonal elite. Kven skulle trudd det då Idrettslaget vedtok å starte ei orienteringsgruppe i 1974. Emblem I.L. var til og med eit av dei første idrettslaga i Møre og Romsdal som starta opp. Året i forvegen hadde Aalesunds Skiklubb starta med turorientering på Emblemsfjellet. Det gav truleg meirsmak. Seint den same hausten var også det første løpskartet fedig.  Det fekk namnet Emblemsfjellet og dekka området frå Røssevollvatnet til Østremsvatnet. 

Me vil kome attende med meir om historia til orienteringsgruppa. I mellomtida set me stor pris på alle som kan bidra med bilete og opplysningar heilt fram til vår tid. Ta gjerne kontakt på e-post: sveostrem@hotmail.com